Mae llawer o bobl yn credu bod Pinterest yn llwyfan anodd ei ddefnyddio lle nad oes unrhyw bosibilrwydd dod yn un o'r y mwyafrif o bobl yn edrych ar y platfform. Fodd bynnag, o fewn y categori Rhyngrwyd, gellir cyflawni sawl ffordd heb orfod peryglu storio'r dyfeisiau.

Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae yna lawer o opsiynau ar gyfer penderfynu sut y gellir defnyddio rhai cymwysiadau heb fod angen agor cais penodol ar y wefan. Mae hyn heb amheuaeth, yn seibiant i gariadon y byd electronig a hefyd i'r rhai sydd am gael gwell elfennau sy'n cadw'r holl offer niweidiol i ffwrdd.

Felly isod gallwch weld sut i gael Pinterest heb lawrlwytho'r cais, yn ogystal â mwynhau'r platfform heb unrhyw broblem. Hyn i gyd diolch i ymdrech gyson gweithwyr yn y byd electronig.

A yw'n bosibl cael Pinterest heb ei lawrlwytho?

I ateb y cwestiwn hwn, nid oes rhaid i chi ganolbwyntio ar y mater lawer oherwydd mae'n bosibl defnyddio Pinterest yn gyson o fewn y platfform heb orfod lawrlwytho cais. Diolch i'r mathau hyn o sefyllfaoedd nid oes rhaid i ddefnyddwyr dreulio llawer o amser tynnu rhai elfennau i wneud lle.

Yn ogystal, mae pob siawns hefyd bod y platfform yn gweithio'n berffaith heb unrhyw gyfyngiad. O ystyried hyn i gyd, byddwn yn dangos i chi isod sut cael mynediad i'r platfform Pinterest heb yr angen i lawrlwytho'r cymhwysiad ar y ddyfais electronig.

A yw Pinterest yn cymryd llawer o le?

Nid yw'r dudalen Pinterest yn cymryd llawer o le, mewn gwirionedd yr hyn a all achosi ychydig o ddefnydd storio yw'r pinnau sy'n cael eu cadw o fewn y platfform. O ystyried hyn, syniad da yw cadw'r ffeiliau ar y cerdyn SD er mwyn osgoi unrhyw broblemau.

Camau i gael Pinterest heb lawrlwytho

Nawr, nid yw'n cymryd llawer o waith i gael y budd o ddefnyddio Pinterest o dan y statud o beidio â chael cyflawnder y storio mewn-app. O ystyried hyn, byddwn yn dangos y camau isod i chi fel eich bod chi'n dysgu'n well ac yn dod o hyd i'r posibilrwydd o fywiogi'ch hun gyda'r platfform.

Ewch i mewn i'r platfform Pinterest

P'un a oes gennych gofrestriad ai peidio, un o'r camau i'w ddilyn yw creu e-bost ynghyd â chyfrinair i allu mynd i mewn i'r offeryn. Mae hefyd yn bosibl cysylltu'r data â chyfrifon Google neu Facebook.

Ar ôl i chi nodi'r data cywir, fe welwch ailgyfeirio tudalen i barhau â'r gweithgareddau ynddo.

Dewiswch eich cysylltiadau

Nid oes unrhyw beth mwy blasus ar Pinterest na gallu dewis popeth rydych chi am ei weld, ac ar y dechrau mae'r dudalen yn hyrwyddo'r mathau hyn o weithgareddau. Felly mae'n rhaid i chi ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n angerddol amdano a'i ddefnyddio er mantais i chi.

Pin Pinterest ar eich ffôn

Y cam olaf, ar ôl diweddaru'r offeryn cyfan, yw cael y posibilrwydd i chwilio'r opsiynau gosodiadau: "Pin i'r brif dudalen." Ar ôl yno, gallwch fod â hygyrchedd llwyr i'r dudalen ar unrhyw adeg o'r dydd.Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo