Gall y rhan fwyaf o bobl fynd trwy broses o fod eisiau dileu cyfrif Pinterest neu hyd yn oed ei ddadactifadu i gael canlyniadau gwell o ran cael canlyniadau gwell. Efallai y bydd llawer o bobl yn meddwl tybed pam y byddai'n syniad da hyrwyddo dadweithrediad cyfrif.

Mae gallu dileu neu ddadactifadu cyfrif yn bosibilrwydd rhagorol sy'n rhoi chwa o gyfryngau cymdeithasol i bobl neu'n diflannu oherwydd anghyfleustra. Heb os, syniad trosgynnol yw hwn i ddianc o'r gymuned ddigidol a datblygu syniadau gwell sy'n rhoi canlyniadau ysblennydd inni.

Mae'n amhosibl bod eisiau trwsio'r holl sefyllfaoedd sydd ar y rhyngrwyd ac sy'n teimlo bod yr hwyliau drwg y gall pobl eu hachosi. Fodd bynnag, mae'n bosibl iawn bod yn Mae Pinterest yn gwneud popeth i'r gwrthwyneb, ond ar yr un pryd mae'n cymryd eich amser i edrych ar binnau a physt diddorol.

Rhesymau dros analluogi Pinterest

Mae rhai pobl yn honni bod eu cariad at rwydweithiau cymdeithasol yn mynd y tu hwnt i bob peth posib. Fodd bynnag, weithiau syniad da yw gallu stopio o ddydd i ddydd a aros yn rhydd o'r hyn sy'n digwydd yn y byd digidol.

Lawer gwaith rydym yn anghofio mai'r oes ddigidol yn union yw, er ei bod yn cwmpasu 90% o weithgareddau heddiw, mae'n dda hefyd edrych ar yr hyn sy'n bodoli yn y byd go iawn. Ewch allan i sgwrsio gyda ffrindiau, perfformio tasgau a allai greu gwrthdyniad i ddefnyddwyr, hyrwyddo prosiectau creadigol, ac ati.

Felly, isod fe welwch y rhesymau pam mae cyfrif Pinterest yn cael ei ddadactifadu neu ei ddileu ar hyn o bryd.

Diffyg amser

Weithiau rydyn ni'n cymryd Pinterest neu unrhyw dudalen arall fel cymysgedd o syniadau, ac mewn gwirionedd mae ein dyddiau a'n bywyd o fewn y platfform yn mynd heibio. Syniad gwych yw cymryd anadlwr a darparu ar gyfer popeth nad yw wedi mynd yn dda yn ystod yr amser a gynlluniwyd.

Syniadau wedi'u cynllunio'n wael

Mae pobl yn tueddu i gredu, oherwydd nad yw syniad wedi mynd yn ôl y bwriad, ei bod yn well dal ati. Efallai weithiau mae'n syniad rhagorol, ond mae hefyd yn dda ymlacio a meddwl gyda phen cŵl beth sy'n digwydd, ar gyfer hyn gallwch chi ddadactifadu'r cyfrifon dros dro.

Sut mae dileu neu ddadactifadu fy nghyfrif Pinterest?

O ystyried y rhesymau a grybwyllwyd uchod, syniad da yw dilyn y camau a godir i sicrhau canlyniadau gwell.

  • Rhaid i chi glicio ar yr eicon tri phwynt
  • Mae angen dewis yr opsiwn o: "gosodiadau"
  • Amser i fynd i mewn i osodiadau cyfrif
  • Dewiswch y tab: "deactivation cyfrif"

Ar adeg cyflawni'r camau hyn, bydd y platfform yn gofyn am esboniadau ynghylch pam y byddwch chi'n cymryd hoe. Gallwch chi osod beth rydych chi am rannu ar y dudalen.

Ar y llaw arall, i ddileu'r cyfrif dywededig mae'n bosibl eich bod yn ei wneud o fewn yr un camau a grybwyllwyd uchod. Ond mae'r penderfyniad hwn yn hynod bwysig i'w wneud ac felly mae'n rhaid ei wneud yn gyfrifol.Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo