Cael dilynwyr ar Instagram

Defnyddwyr domestig a gweithwyr proffesiynol marchnata digidol Maent bob amser yn ceisio dod o hyd i'r offer gorau i gael dilynwyr ar Instagram. Fodd bynnag, mae algorithmau newydd y rhwydwaith cymdeithasol hwn yn gwneud y posibilrwydd hwn yn anoddach yn gynyddol, felly mae'n rhaid i chi ddewis y camau mwyaf diogel i wneud hynny.

Mae cael dilynwyr ar Instagram wedi dod yn broses sy'n gofyn am lawer o waith a llawer o oriau. A dweud y gwir, nid yw mor syml ag y mae'n ymddangos. Fodd bynnag, Gallwn ddefnyddio cyfres o dechnegau a fydd yn sicr o dyfu nifer y dilynwyr yn ein proffil. Ond os ydym am roi hwb iddo, mae mwy a mwy o ddefnyddwyr yn chwilio amdano prynu dilynwyr ar Instagram.

Defnyddiwch hashnodau

Mae bagiau hash wedi dod yn opsiwn delfrydol i dagio ein cyhoeddiadau. Beth bynnag, mae'n rhaid i chi wybod sut i'w defnyddio'n dda fel eu bod yn cael yr effaith fwyaf. Mae'n rhaid i chi fod yn glir ynghylch yr hashnodau mwyaf priodol ar gyfer pob cyhoeddiad. Yn ogystal, rhaid inni beidio â mynd drosodd gyda'i ddefnydd, ers gyda rhai 10 - 12 trwy gyhoeddiad digon Y delfrydol yw amrywio i beidio â'u hailadrodd bob amser a thrwy hynny gael mwy o gyrhaeddiad.

Rhyngweithio â phroffiliau eraill

Mae rhyngweithio â phroffiliau eraill yn un arall o'r technegau a ddefnyddir fwyaf i gael dilynwyr ar Instagram. Mae gwneud sylwadau a rhoi hoff bethau mewn cyhoeddiadau eraill yn brosesau a fydd yn denu pobl newydd i'ch proffil. Cyn belled â'i fod yn rhyngweithiad hollol naturiol ac yn osgoi sbam.

Gall un o'r technegau rhyngweithio fod cydweithredu ag eraill Cyfrifon Instagram. Yn y modd hwn, gellir cynnal rafflau ar y cyd, gan drefnu digwyddiad rhwng sawl cyfrif, ail-lenwi cyhoeddiadau eraill, rhannu cynnwys lle mae cyfeiriadau dwyochrog a lle gellir agor dadl gyda'r dilynwyr, ac ati.

Defnyddiwch Hysbysebion Instagram

Mae Instagram Ads yn offeryn rhagorol i gynyddu ein gwelededd yn y rhwydwaith cymdeithasol hwn. Diolch iddo, mae'r defnyddwyr yr ydym am eu targedu wedi'u rhannu'n fanwl. Mae'n hawdd iawn ei reoli o Facebook Ads ac mae'n gweithio fel hysbysebu hysbysebion yn Instagram yn seiliedig ar ddelweddau a fideos.

Mae'r defnydd o Ads Instagram yn ddelfrydol ar gyfer denu dilynwyr i broffiliau busnes neu brandiau.

Gwneud fideos a Straeon Byw

Mae'r fideos a'r Straeon Byw hefyd yn ddiddorol iawn o ran ennill dilynwyr ar Instagram. Nid yw'n syndod bod fideos byw fel arfer wedi'u lleoli yn y lleoedd gorau yn Instagram. Hefyd, mae'r ddau offeryn yn rhoi teimlad o agosrwydd a diogelwch i ddefnyddwyr eraill. Mae'n debygol iawn y bydd gwneud fideo byw bob dydd neu o leiaf 2 - 3 gwaith yr wythnos yn ennill dilynwyr.

Llwythwch i fyny gynnwys o ansawdd

Yn olaf ond nid lleiaf, mae'n amlwg hynny Os byddwn yn uwchlwytho cynnwys poblogaidd o ansawdd i'n proffil, byddwn yn denu llawer mwy o ddilynwyr. Fel arfer, maen nhw'n hoff iawn o hunluniau, y lluniau o eiliadau arbennig o en familia, las imágenes con texto evocador y ymadroddion ysgogol, Ac ati

Y gwir yw bod yna lawer o driciau ac awgrymiadau i ennill mwy o ddilynwyr ar Instagram. Gan eu rhoi ar waith byddwn yn denu pobl i'n proffil.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Grwpiau WhatsApp
Prynu Dilynwyr Instagram
Geiriau Instagram

Os byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n derbyn y defnydd o gwcis. mwy o wybodaeth

Mae gosodiadau cwci y wefan hon wedi'u ffurfweddu i "ganiatáu cwcis" ac felly'n cynnig y profiad pori gorau posibl i chi. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwci neu glicio "Derbyn" byddwch yn rhoi eich caniatâd i hyn.

Caewch