Darganfod Sut i Alw O Rif Cudd?

Prynwch Ddilynwyr! Mae galw o rif cudd bob amser wedi bod yn ddirgelwch i lawer o bobl, gan ei fod yn cael ei wneud fel arfer i guddio a mynd heb i rywun arall neu grŵp nad ydych chi am gael eich "darganfod" ynddo. Felly bydd y swydd hon yn esbonio ffyrdd o ffonio o rif cudd. Sut … darllenwch fwy

Bluetooth: Beth ydyw? Sut i'w gysylltu yn Windows? a mwy

Prynwch Ddilynwyr! Beth yw Bluetooth? Mae hyn yn rhywbeth y dylai pobl sy'n gweithio yn y byd telathrebu ei wybod, naill ai oherwydd eu bod yn gweithio gyda nhw neu oherwydd eu bod yn defnyddio rhai offer i drosglwyddo data neu gysylltu rhwng mwy nag un ddyfais. Mae'r swydd ganlynol yn canolbwyntio ar ddangos popeth sy'n ymwneud â'r… darllenwch fwy

Mathau o Byrth Cyfathrebu a'u Swyddogaethau

Prynwch Ddilynwyr! Ers dyfeisio'r cyfrifiadur cyntaf, mae ei ddatblygiadau hefyd wedi cael eu diweddaru'n barhaol gyda'i gydrannau, mae'r erthygl hon yn dod â gwybodaeth berthnasol am y Porthladdoedd Cyfathrebu a'u swyddogaethau, yna byddwn yn dweud mwy wrthych. Mantais porthladdoedd cyfathrebu yw eu bod nhw ac yn dal i fod y… darllenwch fwy

Gwybod y Mathau o Deledu a'u gwahaniaethau

Prynwch Ddilynwyr! Mae yna lawer o fathau o deledu y mae yna ddosbarthiadau amrywiol yn eu plith, bwriad y swydd hon yw egluro beth yw'r dosbarthiadau hyn sy'n gwahaniaethu setiau teledu yn ôl eu swyddogaeth a'u model sgrin. Beth yw'r teledu? Mae hwn yn gyfrwng a ddefnyddir ar gyfer trosglwyddo a derbyn delweddau a sain i… darllenwch fwy

Telegynadledda: Diffiniad, offer a sut i'w wneud

Prynwch Ddilynwyr! Trwy dechnoleg, mae Teleconferences yn caniatáu inni gyfnewid pob math o wybodaeth yn uniongyrchol rhwng pobl a chyfrifiaduron dros bellteroedd hir, diolch i'r "system telathrebu". Yn yr erthygl ddiddorol hon byddwch chi'n dysgu popeth amdanyn nhw, peidiwch â'i golli! Beth mae Telegynadledda yn ei olygu? Ar hyn o bryd, mae telegynadleddau wedi ennill cryn dipyn… darllenwch fwy

Beth yw Teledu Clyfar? Nodweddion a sut mae'n gweithio

Prynwch Ddilynwyr! Dim ond gyda theledu Clyfar y mae cael teledu, y gallwch chi gael mynediad at wahanol gynnwys ar-lein o gysur eich ystafell neu'ch ystafell fyw, yn bosibl. Dysgwch yma y wybodaeth fwyaf cyflawn am beth yw Teledu Clyfar a'i nodweddion, sut mae Teledu Clyfar yn gweithio a sut i… darllenwch fwy


Tiwtorialau Stopio Creadigol ar gyfer gemau
A Sut I Tiwtorialau ac Atebion