Rhwydwaith cymdeithasol y foment yn ddi-os yw Instagram, Mae ei ryngwyneb o ryngweithio agos iawn â'r defnyddiwr wedi gwneud Instagram yn un o'r llwyfannau mwyaf proffidiol ar gyfer ymgyrchoedd marchnata brandiau a chwmnïau pwysicaf y byd, ac nid rhai mor bwysig.

Fodd bynnag, un o brif amcanion unrhyw gyfrif Instagram yw cynyddu nifer eich dilynwyr. Mae dylanwadwyr, cyfrifon busnes neu fasnachol, a hyd yn oed cyfrifon personol yn ei chael hi'n anodd cael mwy o ddilynwyr ar Instagram.

Os ydych chi am gael mwy o ddilynwyr ar Instagram mae yna lawer o ffyrdd i wneud hyn, ond un o'r ffyrdd cyflymaf yw gyda'r cymwysiadau i gael Dilynwyr ar Instagram.

Isod, rydyn ni'n rhoi opsiynau i chi er mwyn i chi gael dilynwyr ar Instagram yn hawdd ac yn gyflym gyda'r cymwysiadau gwych hyn.

Rhai Apps i gael dilynwyr ar Instagram

Nid yw'n hawdd cael dilynwyr ar Instagram mewn ffordd organig (technegau marchnata), gall fod yn fisoedd hyd yn oed gynyddu hyd yn oed os yw'n 10% o ddilynwyr a dyna pam mae'r cymwysiadau hyn yn bodoli.

Mae'n bwysig cadw'r strategaethau hynny fel yn y defnydd o ystadegau i barhau i gael mwy o ddilynwyr, ond mae'n werth cael rhywfaint o help gyda rhai offer ar gael ar y Rhyngrwyd ac sy'n gwbl gyfreithiol.

Dilynwyr go iawn

Mae'r cymhwysiad symudol Real Follower yn offeryn sydd i gynyddu dilynwyr yn defnyddio cyfrifon go iawn, o bobl go iawn. Nid yw'r cais hwn i'w gael mewn siopau app, felly mae'n rhaid i chi lawrlwytho'r APK ar-lein.

Mae'r cymhwysiad hwn yn gweithio gyda'r system “dilynwch fi ac rwy'n eich dilyn chi”, po fwyaf o bobl rydych chi'n eu dilyn ar Instagram trwy'r cymhwysiad sy'n cael pwyntiau a fydd yn caniatáu ichi ofyn am fwy o ddilynwyr. Mae llawer o gymwysiadau yn defnyddio'r system hon.

Mae Real Followers yn gais i gael dilynwyr yn hollol rhad ac am ddim, mae hefyd nid yn unig yn gweithio i gael dilynwyr, ond hefyd i gael hoffterau a safbwyntiau. Mae'r cais hwn ar gael ar gyfer dyfeisiau Android yn unig

Instafollow

Mae'r cais hwn yn un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf i gael dilynwyr, oherwydd mae'n cynnig opsiynau amrywiol o ran y dilynwyr. Mae'r cymhwysiad hwn ar gael yn ei fersiwn symudol ar gyfer pa ddyfais a hefyd i'w defnyddio ar gyfrifiadur.

Mae'r fersiwn am ddim yn caniatáu ichi weld ystadegau o'ch dilynwyr a'r rhai a stopiodd eich dilyn. Yn yr un modd mae hefyd yn caniatáu ichi weld ystadegau cyffredinol ar eich dilynwyr, megis eu hoedran, rhyw neu ranbarth.

Er mwyn gallu defnyddio'r opsiwn i gael mwy o ddilynwyr ar Instagram rhaid i chi dalu'ch fersiwn Premiwm.

Insta Mr.

Mae'r dudalen hon yn caniatáu ichi gynyddu eich dilynwyr ar Instagram a chael mwy o hoffterau a safbwyntiau mewn cynnwys fideo yn unig. Fodd bynnag, mae'n gais da i gynhyrchu mwy o ddilynwyr.

Gyda chyfrif am ddim gallwch ennill hyd at ddilynwyr 6 yn ddyddiol, ond gyda chynlluniau taledig gallwch gael hyd at fwy na dilynwyr 50 y dydd, i gyd yn dibynnu ar y cynllun. Yn y cais hwn hefyd yn dibynnu ar y cynllun gallwch ennill mwy nag y mae 40 yn ei hoffi bob dydd

Mantais fwyaf y cais hwn yw bod ganddo lawer o ddulliau talu gan gynnwys Paypal, rhaid gwneud pob taliad yn fisol.

Turbolike

Mae'r cais hwn i gael dilynwyr ar Instagram ar gael ar gyfer dyfeisiau Iphone yn unig. Mae'n un o'r rhai a ddefnyddir ar gyfer y system weithredu hon ac yn un o'r rhai mwyaf effeithlon.

Er nad oes ganddo raglen gyfrifiadurol, mae ei ddefnydd yn syml iawn yn ôl fformat “Follower4 Folder” ac mae'n rhad ac am ddim. Gan ei bod yn dudalen i ennill dilynwyr ac yn hoffi bob tro y gwnewch unrhyw un o'r rhyngweithiadau hyn trwy'r cais hwn gallwch ennill mwy o ddilynwyr a hoff bethau.

Oherwydd ei fformat mae hwn yn gymhwysiad sy'n defnyddio pobl go iawn, felly mae'n hollol ddibynadwy. I gael y cais hwn mae'n rhaid i chi ei lawrlwytho yn yr App Store.

Awgrymiadau i gadw'ch dilynwyr ar Instagram

Mae gennych eisoes y cymwysiadau i gael dilynwyr ar Instagram, gartref mae un ohonynt yn gweithio'n dda iawn; Nawr y nod yw i'r dilynwyr hyn aros yn eich cyfrif a bod â diddordeb yn eich cynnwys.

Cymhwyso rhywfaint neu'r cyfan o'r cyngor y byddwn yn ei roi ichi fel bod y dilynwyr hynny yn aros ac yn gwahodd eu ffrindiau i'ch dilyn.

Lluniau a fideos o safon.

I gael llun neu fideo da nid oes angen cael tîm proffesiynol, i gael llun o safon yw bod gennych luniau creadigol, wedi'u gweld yn wael ac wedi'u gwneud yn dda. Creu eich lluniau a'ch fideo eich hun a rhoi cynnig ar bob un i gynnal yr un esthetig.

Nid yw cael lluniau a fideos hardd mor gymhleth â hynny, mae yna lawer o raglenni golygu lluniau neu dempledi Instagram a all roi'r cyffyrddiad proffesiynol hwnnw rydych chi'n chwilio amdano fel Canva, Unfoll, Fotojet a llawer mwy.

Disgrifiadau Da

Rhaid cynnwys testun da gyda llun da, ysgrifennu pob llun neu ddisgrifiad fideo yn ofalus a rhoi galwad i weithredu bob amser, hynny yw, gwahodd y defnyddiwr i roi sylwadau neu roi hoff bethau.

Gelwir swyddi cystadlu i weithredu sy'n perswadio'r dilynwr i roi sylwadau a rhoi hoff bethau, felly dibynnwch ar y cynnwys hwnnw i wahodd y defnyddiwr i wahodd ei ffrindiau i'ch dilyn.

 Byddwch yn gyson

Os ydych chi am gadw'ch dilynwyr dylent weld eich cynnwys, os na fyddwch chi'n cyhoeddi digon byddant yn eich gweld chi'n llai ac ar ryw adeg byddant yn rhoi'r gorau i'ch dilyn. Felly ystyriwch galendr ac amserlen o gyhoeddiadau.

Gyda chalendr gallwch reoli'r eiliadau i'w cyhoeddi yn well, i wybod pa rai yw'r eiliadau gorau y mae'n rhaid i chi ddefnyddio ystadegau Instagram neu alwadau hefyd Dadansoddeg Instagram

Manteisiwch ar yr Hanesion

Mae llawer o bobl yn gweld straeon yn fwy na chyhoeddiadau sefydlog, felly cadwch straeon yn egnïol a gwahodd dilynwyr i gymryd rhan gydag arolygon, cwestiynau a mwy.

Mae bob amser yn bwysig eich bod chi'n defnyddio hashnod mewn straeon, efallai y bydd y rhai sydd â diddordeb yn y pwnc yn eich gweld chi yn y peiriant chwilio ac efallai'n ddilynwr newydd.