Instagram yw cymhwysiad BOM o rwydweithiau cymdeithasol, dyma'r un sydd wedi tyfu fwyaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gyrraedd cannoedd o filiynau o bobl sy'n ei ddefnyddio yn ei sylfaen ddefnyddwyr. Yn ei ddechreuad roedd yn gais i uwchlwytho, rhannu lluniau a fideos, er 2012 pan gafodd ei brynu gan Facebook dechreuodd ei dwf carlam.

O'r flwyddyn 2103, mae Instagram yn dechrau cael ei ddefnyddio o gyfrifiaduron ac yn ei dro yn dechrau gweithredu cyhoeddiadau noddedig, offer sy'n ei gwneud yn ddeniadol i gwmnïau sy'n cydnabod rheolaeth gyfeillgar ei ddefnyddio fel modd o marchnata digidol.

Ar hyn o bryd, os nad ydych chi ar instagram "Nid ydych chi'n bodoli" ac er ei bod yn ymddangos yn gorliwio mae fel yna, po fwyaf o ddilynwyr sydd gan unrhyw fusnes, y mwyaf cynhyrchiol fydd hi. Sut i fodoli a chael dilynwyr yn effeithlon? Syml gan ddefnyddio generadur i gael mwy o ddilynwyr ar instagram. Nesaf byddwn yn dweud wrthych sut.

Y cymwysiadau generadur Instagram Followers gorau

Y syniad yw cael mwy o ddilynwyr, p'un a oes gennych gyfrif personol neu gyfrif busnes, byddwn yn cyflawni hynny trwy generadur dilynwyr ar instagram o dudalennau neu gyfrifon ar y we.

Beth yw'r opsiwn gorau? Yr un sy'n fwyaf cyfforddus i chi, yma rydyn ni'n eich helpu chi i weld yr opsiynau sydd ar gael. Gadewch i ni siarad am y cymwysiadau (App)

INSTAFOLLOW

Mae'n un o'r rhai mwyaf poblogaidd ar gyfer Android, mae'n caniatáu ichi yn ei fersiwn rhad ac am ddim uno'ch holl ddilynwyr â chofrestrfa, sydd wedi rhoi'r gorau i'ch dilyn, sy'n eich dilyn, proffiliau, hoffterau a chefnogwyr. Yn ei fersiwn taledig, gallwch weld dilynwyr, sydd wedi eich rhwystro chi, dilynwyr ysbrydion fel lluniau, gallwch chi gymryd rheolaeth o'r cyfrif, sef y peth pwysicaf i gael mwy o ddilynwyr. Dewch o hyd iddo ar yr App Store.

TURBO HOFFWCH

Mae'n gymhwysiad cyflym, rhad ac am ddim rydyn ni'n dod o hyd iddo yn yr App Store. Ei brif nodwedd yw ei fod yn syml ac yn gyfeillgar a hyd yn oed yn hwyl gan ei fod yn seiliedig ar ddefnyddio arian rhithwir rydych chi'n cyfnewid amdano fel ac yn ei ddilyn, mae wedi'i gynllunio ar gyfer iOs neu Android.

DILYNWCH INSINGT

Wedi'i gynllunio ar gyfer Iphone, mae'n gymhwysiad cyflym iawn sy'n cynhyrchu dilynwyr a gallwch gael dilyniant (trac) da o ddilynwyr, y rhai sydd wedi anfon ceisiadau, y rhai yr ydym am eu dilyn, y rhai nad ydym eu heisiau mwyach, y rhai sy'n rhoi sylwadau a swyddi llwyddiannus. Fe ddaethon ni o hyd iddo yn AppStore.

Tudalennau ar generadur Instagram o fwy o Ddilynwyr

Er bod yr App yn ein helpu i gael dilynwyr gyda'r tudalennau ar y We, byddwn yn sicrhau ansawdd dilynwyr neu'r hyn sydd yr un sylw gan y dilynwr. Nawr rydyn ni'n mynd i weld rhai tudalennau a all eich helpu chi yn y genhadaeth o gynyddu nifer y dilynwyr ar eich cyfrif Instagram.

MR. INSTA.

Syml iawn a chyfeillgar, cyflym, mae ganddo fersiwn am ddim y gallwch ei chael yn ddyddiol a chyda hi gael hyd at 20 hoff a 10 dilynwr dyddiol, anfantais y dudalen hon yw bod yn rhaid i chi ateb arolygon gyda data personol. Mae'r fersiwn taledig yn amrywio o 40 hoff ar gyfer lluniau a hyd at 2.550 fel s mae'r cyfeiriad gwe www.mrinsta.com Gallwch dalu gyda Paypal neu gardiau credyd.

FOLLOWMYFROFILE

Am ddim yn hawdd ac yn gyflym, ond nid yw'n effeithlon iawn ac mae'n rhaid i chi lenwi arolygon, yn ogystal â rhannu ar Twitter a Facebbok, yn ein barn ni mae ychydig yn beryglus.

SPEEDYGRAM

Yn gyflym iawn ac yn gyfeillgar, mae'n awtomeiddio gweithredoedd ar Instagram, yn darparu dilynwyr dilys, mae ganddo gynllun treial am ddim 3 diwrnod. Mae gan y fersiwn taledig bedwar cynllun o 30,90,180 a 365 diwrnod o weithgareddau, autofollws, autoOnfollwers, rhestrau wedi'u segmentu, hashnodau wedi'u segmentu. Rydych chi'n dod o hyd iddo yn www.speedygram.co/es

WEREFOLLOWERS

Argymhellir y dudalen hon yn fawr gan ei bod yn gyflym iawn, prisiau da, taliadau diogel, mae ganddi wybodaeth a gwasanaeth defnyddwyr i ddatrys unrhyw amheuaeth trwy e-byst, gwasanaeth anhysbys, hynny yw, ni allant weld eich bod wedi contractio'r gwasanaeth hwn, heb allweddi . Dim ond ar gyfer cwmnïau cofrestredig y mae

Yn y byd sydd wedi'i globaleiddio, mae'n bwysig iawn eu bod nhw'n eich adnabod chi ac fel rydyn ni eisoes wedi dweud wrthych chi, os oes gennych chi gwmni neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn hysbys, rydyn ni'n argymell yn gryf eich bod chi'n defnyddio'r tudalennau taledig, gan eu bod nhw'n cynnig dilynwyr o ansawdd uchel iawn i chi a Maent yn darparu gwasanaeth gwarantedig ar gyfer y mwyafrif helaeth, felly mae dyrannu rhan fach o'r gyllideb i gynyddu nifer y dilynwyr yn gwarantu llwyddiant i chi yn eich strategaethau marchnata, rydym yn gwarantu y bydd eich dilynwyr, eich hoff bethau a'ch sylwadau yn cynyddu'n sylweddol.

Dilynwyr Generaduron Cyfrifon neu Broffiliau

Os ydych chi'n ddrwgdybus o'r holl gymwysiadau hyn ond yn dal i fod eisiau cael mwy o ddilynwyr, mae yna ffordd y gallwch ei gael heb dalu na defnyddio unrhyw offeryn.

Ar Instagram ei hun mae cyfrifon cyhoeddus lle gallwch ddilyn dilynwyr ychydig yn gyflymach nag mewn ffyrdd confensiynol. Rhowch y tag #Follow4Follow yn y peiriant chwilio Hashtag.

Yno fe welwch gyfres o broffiliau Instagram lle byddwch chi'n cael dilynwyr heb unrhyw fuddsoddiad, yn ychwanegol at y dilynwyr hyn. Maent yn 100% go iawn. Mae'r weithdrefn i gael dilynwyr y cyfrifon hyn fel a ganlyn:

1.- Rhowch yn y peiriant chwilio #follow4follow

2.- Rhowch y cyfrif sy'n cynhyrchu mwy o hyder

3.- dechreuwch ddilyn y cyfrif a ddewisoch

4.- yn y cyfrif hwn rhaid i chi ddilyn yr holl ddefnyddwyr sydd yn olynol

5.- Ar ôl hyn arhoswch ychydig funudau. Bydd y rhain a ddilynir yn dechrau eich dilyn

Mae'r broses hon yn llawer arafach na apiau i gael dilynwyr instagram, ond mae'r cyfan yn gymeradwyaeth risg oherwydd bod popeth yn gweithio yn ôl yr un cymhwysiad Instagram.

Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol mai anaml y bydd y bobl hyn yn rhyngweithio eraill fel hoff neu sylwadau, oni bai bod eich cynnwys yn dda iawn, ni fyddant ond yn eich dilyn.Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo