Hidlwyr Instagram 【3 uchaf mwyaf poblogaidd】

Mae gan Instagram hidlwyr gwahanol y gellir eu defnyddio i roi cyffyrddiad gwahanol a mwy deniadol i'r ffotograffau a gyhoeddir ar y rhwydwaith cymdeithasol. A gyda nhw, denwch nifer fwy o ddefnyddwyr i'n proffil. Dyma pam mae hidlwyr instagram mor boblogaidd.

Yn fwy na hynny, gallwch chi prynu dilynwyr ar Instagram trwy wefannau neu gymwysiadau am ddim neu â thâl fel Followers Online. Gyda'r offer hyn, bydd dilynwyr yn tyfu mewn ffordd hawdd a diogel. Mewn gwirionedd, maen nhw'n rhoi'r opsiwn o wneud taliadau trwy PayPal a dau ohonyn nhw hefyd trwy gerdyn credyd VISA neu Mastercard.

Ond gyda defnydd o rai o'r hidlwyr mwyaf poblogaidd tynnir sylw a chynyddir y nifer dilynwyr, hoff a sylwadau. Gall hidlwyr newid llun bron yn llwyr. A chan fod amrywiaeth eang o opsiynau ar gael, weithiau mae'n anodd gwybod pa un fyddai'n well mewn delwedd benodol.

Yr hidlwyr a ddefnyddir fwyaf

Yn Sbaen mae tair hidlydd o Instagram yn benodol ei fod yn defnyddio bron pawb ar gyfer y canlyniadau da maen nhw'n eu cynnig. Dyma'r Clarendon, y Valencia a hefyd y Gingham. Yn dibynnu ar y gorffeniad rydych chi am ei roi i'r ddelwedd, bydd un opsiwn yn well nag un arall.

Clarendon

Brenin absoliwt yr hidlwyr ar Instagram nid yn unig yn Sbaen ond ledled y byd yw hidlydd Clarendon. Dyma'r ffefryn. Mae'n sefyll allan am ddarparu disgleirdeb arbennig i'r cipluniau a rhoi naws dwysach i'r lliwiau.

Valencia

Yn Sbaen hidlydd Valencia yw'r ail yn y rhestr o'r rhai a ddefnyddir fwyaf ar Instagram. Ac mae'n darparu goleuedd mawr i'r delweddau. Ar y llaw arall, mewn gwledydd eraill fel yr Unol Daleithiau maen nhw'n dewis mwy ar gyfer hidlydd Juno ar gyfer eu ffotograffau.

Gingham

Y trydydd hidlydd a ddefnyddir fwyaf yn Sbaen yw'r Gingham. Beth sy'n sefyll allan amdano? Mae ei gyffyrddiad vintage diolch i'w lliwiau annirlawn. Felly, bydd yn ein cludo i'r gorffennol ac yn gwneud inni deimlo'n hiraethus.

Rydym yn dweud mwy wrthych am y Fformat fideo Instagram.

Hidlwyr wyneb a'u cymwysiadau

En Instagram mae hidlwyr wyneb hefyd yn boblogaidd iawn. Bydd yr hidlwyr hyn yn dod â'r harddwch sydd gennym y tu mewn. Mae yna wahanol gategorïau i ddewis o'u plith yn ôl y foment neu'r canlyniad rydyn ni am ei gyflawni.

Ee o anifeiliaid lle gallwn gael clustiau cwningen, cŵn neu gath a bod y person mwyaf annwyl yn y lle. Hidlwyr harddwch Bydd hynny'n gwneud inni edrych yn fwy golygus. Hidlwyr colur y gallwn gael llygadenni ffug gyda nhw a bod yn fwy deniadol. A hefyd hidlwyr artistig bydd hynny'n caniatáu inni, ymhlith pethau eraill, ystumio ein hwyneb.

Mae byd hidlydd Instagram yn cynnig llawer o bosibiliadau. Mae yna lawer o bobl sy'n defnyddio'r elfennau hyn i gyflawni delweddau unigryw sy'n denu sylw pobl ac i gynyddu nifer y dilynwyr gyda nhw. Manteisiwch arnynt a gwnewch eich gwythien greadigol yn hysbys i bawb sydd â hidlwyr Instagram. Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i wneud arian gydag Instagram.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Grwpiau WhatsApp
Prynu Dilynwyr Instagram
Geiriau Instagram

Os byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n derbyn y defnydd o gwcis. mwy o wybodaeth

Mae gosodiadau cwci y wefan hon wedi'u ffurfweddu i "ganiatáu cwcis" ac felly'n cynnig y profiad pori gorau posibl i chi. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwci neu glicio "Derbyn" byddwch yn rhoi eich caniatâd i hyn.

Caewch