Dadlwythwch hen straeon Instagram

Rhwydwaith cymdeithasol yw Instagram a ddyluniwyd i rannu lluniau a fideos; a gyhoeddir yn llorweddol ac yn fertigol. A yw a platfform arloesol sy'n caniatáu i'r buddiolwr ymestyn ei gyfathrebu ym mhob rhan o'r byd i trwy luniau a fideos, ymhlith eraill, gan ddefnyddio offer a geir yn Chwarae Store (Android) neu IOS (Iphone) ac ar y cyfrifiadur neu'r cyfrifiadur, lle gallwch lawrlwytho hen straeon Instagram a chynnwys o ddiddordeb o fewn Yr un cais.

Fel y gwyddoch, mae Instagram yn un o'r rhwydweithiau cymdeithasol gyda mwy o ddilynwyr ledled y byd, mae'n cael ei ystyried yn arweinydd yn y sector, ar hyn o bryd mae ganddo fynegai uchel o ddefnyddwyr oherwydd yr amrywiaeth o gynnwys y mae'n ei gynnig; cyhoeddir y rhain at ddibenion personol a hysbysebu, yn ogystal ag ar gyfer busnes a chwmnïau. Heblaw am y ffeiliau hyn, gallwch chi rhannu trwy rwydweithiau cymdeithasol eraill, er mwyn diwallu'r angen hwn yn y cyfrwng rhithwir. Mae hyn yn hwyluso rhyngweithio hyd yn oed yn fwy, diolch i gydnawsedd y cymhwysiad â'r llwyfannau eraill.

Cynnwys i'w gael ar Instagram

Mae amrywiaeth o gynnwys ar gael i bob math o gynulleidfaoedd, er mwyn rhannu eiliadau arbennig, perfformio ymgyrchoedd hysbysebu, negeseuon addysgol neu ennill dilynwyr, a fynegir drwyddo Fideodelweddau, straeon a hyd yn oed darllediadau byw ac uniongyrchol, a elwir yn ffrydio, lle gall cyfranogwyr ofyn unrhyw gwestiwn trwy greu rhyngweithio rhwng y dilynwyr yn y cais.

Sut i lawrlwytho hen straeon o Instagram?

Mae'n syml iawn, gall y cynnwys hwn fod llwytho i lawr trwy offer, sydd i'w cael naill ai yn y Play Store ar gyfer Android, neu IOS ar gyfer Iphone, lle bydd rhai yn gofyn am ganiatâd i mynediad o gyfrif personol y defnyddiwr yn y rhwydwaith cymdeithasol, ac o'r cyfrifiadur neu'r cyfrifiadur gyda'r peiriant chwilio Chrome trwy estyniadau sy'n caniatáu efelychu ym mhorwr Instagram fel petai'n ffôn symudol.

Offer ar gael i'w hystyried

Lawrlwytho Fideo ar gyfer Instagram

Mae'n offeryn sy'n eich galluogi i lawrlwytho lluniau a fideos i'w hailgyhoeddi instagram, yn berthnasol ar Android ac IOS. Rhaid dilyn y camau canlynol:

 • Cyrchu Instagram.
 • Pwyswch y marciau sydd ar y lluniau a fideos o straeon a llinell amser.
 • Copïwch y ddolen, agorwch y teclyn Downloader Fideo ar gyfer Instagram a chopïwch i nodi'r cynnwys.
 • Yna bydd y fideo neu'r llun yn ymddangos; a gellir ei rannu neu ei lawrlwytho gyda'r opsiwn i arbed i symudol.

Dadlwythwch fideos Instagram

Yn berthnasol ar gyfer Android, arbed a rhannu lluniau yn hawdd, gyda dim ond un cliciwch, hefyd yn caniatáu i gopïo hashtags a thestunau cais Heb unrhyw anhawster, arbedwch fideos, straeon a lluniau wrth storio'r ffôn symudol yn fewnol gan ganiatáu rhannu gyda'r hoff gysylltiadau, gan ddilyn y camau isod:

Arbedwr Stori ar gyfer Instagram

Mae'n gymhwysiad sy'n eich galluogi i lawrlwytho hen straeon Instagram, yn enwedig os yw'n ymwneud â fideos a ffotograffau, sy'n ofyniad pwysig ar gyfer cyrchu cynnwys yw cael cyfrif yn y cymhwysiad Instagram, trwy'r camau canlynol:

 • Cyrchwch Instagram a chwiliwch am y stori neu'r cynnwys.
 • Pwyswch nes bod y ddewislen yn ymddangos.
 • Dewiswch opsiwn lawrlwytho a'r cyfeiriad cyrchfan (storfa fewnol).

Gwe ar gyfer Instagram

Fel rheol, mae mynd i mewn yn uniongyrchol trwy'r wefan, yn atal uwchlwytho ffotograffau a fideos rhag bod yn orfodol i ddefnyddio'r cais ar ffôn symudol. Trwy'r estyniad hwn gallwch gyrchu Instagram yn yr un modd fel y'i defnyddir mewn ffôn symudol, mae adnoddau cyfrifiadurol fel fideos a lluniau ar gael i'w rhannu; a gallu cyrchu cynnwys y dilynwyr. Yn berthnasol yn cyfrifiaduron neu gyfrifiaduronMae wedi'i osod fel a ganlyn:

 • Rhowch y siop we o borwr Google Chrome.
 • Rhowch enw'r estyniad yn y peiriant chwilio sy'n ymddangos ar ochr chwith y sgrin a gwasgwch nodwch
 • Mae'r estyniad gwe ar gyfer Instagram
 • Dewiswch ychwanegu at estyniad a bydd yn cael ei osod yn awtomatig yn y porwr.

Buddion offer i lawrlwytho hen straeon Instagram

 • Maent yn gymwysiadau delfrydol ar gyfer y defnyddwyr hynny sy'n hoffi storio fideos a delweddau, gyda'r opsiwn i lawrlwytho hen straeon Instagram.
 • Fe'u lawrlwythir yn gyflym, gan ganiatáu i'r mynediad i'r cais
 • Mae'r ffeiliau sydd wedi'u lawrlwytho yn cael eu storio ar y ddyfais symudol a'r cyfrifiadur.
 • Nid ydynt yn cymryd llawer o le ar y ddyfais symudol

Gwneud copi wrth gefn o straeon Instagram

Gwnaed yr awgrym hwn ar gais defnyddwyr y cais, i cofiwch rannu straeon, lle mae storïau trwy ddelwedd neu fideo yn cael eu hadlewyrchu y gall dilynwyr eraill eu gweld; a gellir eu cyhoeddi eto i gofio'r eiliadau hynny, oherwydd hyn crëwyd estyniadau ac offer sy'n caniatáu lawrlwytho hen straeon Instagram, yn ychwanegol at gynnwys y cymhwysiad o'r proffil personol, i gynnwys dilynwyr eraill i cynhyrchu mwy o foddhad ymhlith defnyddwyr, gan gynyddu'r galw am ddefnyddioldeb i'w wneud yn fwy deniadol.Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo

Stop Creadigol*
Darganfod Ar-lein*
IK4*
MyBBMeMima*
Ei brosesu *
llawlyfr mini *
A Sut i Bawb Am Dechnoleg
Tarabou*
Enghreifftiau NXt*
GamingZeta*
Cylchgrawn Lafa*
MathYmlacio*
llyfrgell triciau*
ParthHeroes*
Newyddion Nosbi*
MathYmlacio*