Rydym yn byw mewn oes lle mae offer digidol, dylanwadwyr a busnesau ar-lein yn cymryd mwy o amlygrwydd bob dydd. Dyna pam mae llawer yn rhyfeddu pan fydd Instagram yn talu i chi; ac oherwydd ei fod yn un o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf yn y byd, mae'n rhesymegol bod nifer fawr o bobl yn ymroi i weithio arno.

Actualmente, Instagram Mae wedi dod yn gynghreiriad gorau i fusnesau a busnesau ar-lein. Fodd bynnag, dylech wybod hynny pan fydd Instagram yn talu i chi Nid yw'n ei wneud yn uniongyrchol. Sut mae'r taliad felly? Mae'n syml, dylech ddenu sylw cwmnïau sydd â diddordeb mewn hysbysebu'ch cynhyrchion. Bydd hyn yn bosibl os oes gennych gyfrif Instagram sy'n ddigon enwog a dylanwadol.

Pryd mae Instagram yn talu i chi?: Darganfyddwch yma!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu pan fydd Instagram yn talu i chi? Rydych chi yn yr erthygl a nodir, byddwn yn eich dangos chi yma! Er bod Instagram yn rhwydwaith cymdeithasol ar gyfer rheoli ffotograffau a fideos yn unig; Ar hyn o bryd, fe'i defnyddir hefyd i drin llawer iawn o hysbysebu, yn ogystal ag mewn marchnata digidol. Fodd bynnag, pan fydd Instagram yn talu i chi Nid yw'n ei wneud oherwydd eich dylanwad mawr, llawer llai oherwydd y cynnwys rydych chi'n ei uwchlwytho, ond mae nodweddion eraill yn cael eu hystyried.

Mae'n gyffredin iawn clywed hynny pan fydd Instagram yn talu i chi yn ei wneud yn ôl nifer y dilynwyrOnd nid oes unrhyw beth mwy o'i le na hynny. Er bod nifer y dilynwyr sydd gennych yn eich helpu chi, nid yw'n ddigon cael taliad ar Instagram. Y peth cyntaf y dylech chi ei wybod yw nad yw Instagram yn talu i chi, rydych chi'n cael arian o'r rhwydwaith cymdeithasol. Sut mae hyn? Trwy eich dylanwad, yn ogystal â'r cynnwys o ansawdd rydych chi'n ei gynhyrchu, gan ddenu diddordeb brandiau neu gwmnïau.

Felly, pan fydd gan frand ddiddordeb mewn hyrwyddo ei gynhyrchion, gallwch gael arian. Dyna pam pan fydd Instagram yn talu i chi Nid yw'n gwneud hynny'n uniongyrchol, ond yn anuniongyrchol yn hytrach trwy amrywiaeth cwmnïau a brandiau sy'n gwneud bywyd ar y platfform.

Ennill arian gydag Instagram!

Am ddysgu sut i monetize eich cyfrif Instagram? Talu sylw! Bob dydd mae mwy o bobl sy'n penderfynu betio ar gysegru eu hunain i'r byd digidol; Mae Instagram wedi dod yn un o'r dulliau gorau i'w gyflawni. Dyna pam mae llawer o bobl yn canolbwyntio eu sylw pan fydd Instagram yn talu i chi.

Fodd bynnag, dylai eich ffocws fod yn bennaf ar ddod o hyd i'r strategaethau gorau i monetize eich cyfrif Instagram. Yn y modd hwn, gallwch gael amrywiaeth o fuddion, y byddwch yn gweld yn eu plith pan fydd Instagram yn talu i chi, dilynwyr, mwy o boblogrwydd, dylanwad yn y rhwydwaith cymdeithasol, ymhlith eraill.

Mae'r gweithgaredd hwn heddiw ymhlith y mwyaf arloesol, oherwydd gan fod Instagram yn rhwydwaith cymdeithasol ffotograffig, ni ddychmygodd neb y byddai'n dod yn offeryn posib ar gyfer gwneud arian, a hyd yn oed yn fwy felly, cychwyn mentrau newydd. Fodd bynnag, rydym eisoes yn gweld bod y platfform ar hyn o bryd yn esblygu'n gyson, gan arwain at ddylanwadwyr neu instagramwyr, fel y'u gelwir, sy'n sicrhau buddion economaidd sylweddol diolch i'r rhwydwaith cymdeithasol hwn.

Ac, bob dydd mae mwy o bobl sy'n penderfynu betio ar ennill incwm trwy Instagram, gan fabwysiadu'r tueddiadau newydd hyn; Er, nid yw popeth mor syml ag y dywedir. Dyna pam, rhaid i chi weithio'n galed fel bod eich dylanwad ar Instagram yn cynyddu'n gyson, gan ddefnyddio strategaethau amrywiol y byddwn yn eu darparu yn nes ymlaen.

Beth yw ennill dylanwadwr?

Yn flaenorol, trwy'r fenter wych i gael dylanwad yn y farchnad, yn ogystal â'r strategaeth orau i ennill poblogrwydd oedd trwy'r diwydiant teledu; Fodd bynnag, nid yw felly bellach. Ar hyn o bryd, mae brandiau a chwmnïau pwysig, yn ogystal â mentrau, yn betio denu'r cyhoedd trwy rwydweithiau cymdeithasol, gan mai nhw yw Instagram un o'r rhai mwyaf poblogaidd.

Dyna pam, mae tuedd neu fudiad newydd a elwir yn ddylanwadwyr wedi dod i'r amlwg. Pobl sy'n defnyddio eu poblogrwydd yn y rhwydwaith cymdeithasol i ennill arian, gan mai nhw yw canolbwynt sylw cyntaf brandiau a busnesau sy'n awyddus i hyrwyddo eu cynhyrchion. Er nad oes union nifer o ddilynwyr sy'n eich cymhwyso, argymhellir bod gennych nifer fawr.

Cyflog dylanwadwr

Yn y byd digidol gallwch ddod o hyd i ddylanwadwyr o bob sector. Nawr, mae'r rhai sy'n arbenigo mewn teithio, harddwch, ffasiwn, ymhlith eraill, bob amser yn sefyll allan. Nid yw cyfraddau'r gwasanaethau hyn yn wybodaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, fe welwch y cwmnïau sy'n gyfrifol am dalu, ac yn eu plith mae asiantaethau neu fusnesau ar-lein.

Nawr, mae busnesau a mentrau ar hyn o bryd yn dewis contractau mwy penodol neu barhaol. Ar wahân i asiantaethau, mae llawer o gwmnïau'n dewis contractau sydd ond yn cynnwys un cyhoeddiad neu ddelwedd. Ar y llaw arall, mae ymddangosiad cynigion sy'n ymwneud ag ymgyrchoedd neu mewn achosion eraill contractau detholusrwydd yn dod yn fwy cyson.

Fel y soniasom, nid yw cyflog dylanwadwr yn gyhoeddus. Fodd bynnag, mae yna nifer o ffynonellau sy'n rhoi brasamcan i ni. Gan ddod o hyd i hynny, cyflogau yn amrywio o ewros 80-100 fesul cyhoeddiad, i gyrraedd ffigurau ewro 2.500, i gyd yn dibynnu ar nifer y dilynwyr sydd gennych chi.

Mae'n bwysig egluro hynny, pan fydd Instagram yn talu i chi Trwy'r contractau hyn a geir yn eich cymuned, ni fydd y gydnabyddiaeth yn ariannol bob amser. Mewn llawer o achosion, mae brandiau'n dewis anfon cynhyrchion at ddylanwadwyr, fel y gallant geisio eu hargymell yn eu cyhoeddiadau.

Sut i wneud arian gydag Instagram?

Yn wahanol i lwyfannau digidol eraill fel YouTube, pan fydd Instagram yn talu i chi Nid yw'n ei wneud oherwydd y cynnwys na faint o ymweliadau rydych chi'n eu gyrru. I'r gwrthwyneb, ceir y taliad yn y rhwydwaith cymdeithasol hwn trwy gytundebau â chwmnïau sy'n cynnig contractau i chi hyrwyddo a hysbysebu eu cynhyrchion a'u gwasanaethau.

Dyna pam ei bod yn bwysig tynnu sylw nad Instagram sy'n eich talu chi ond y brandiau a'r cwmnïau sy'n bodoli yn y rhwydwaith cymdeithasol. Yr allwedd i lwyddiant i dorri trwyddo fel dylanwadwr ar Instagram yw cael cymuned dda o ddilynwyr. Yn seiliedig ar hyn, bydd llawer o frandiau'n edrych amdanoch chi, fel y gallwch chi hyrwyddo a hysbysebu'ch cynhyrchion.

Efallai bod gennych ddiddordeb: Cyfrifon gyda mwy o ddilynwyr ar Instagram

Proses

Mae'r broses yn amrywio yn dibynnu ar bwy sy'n cysylltu. Ar sawl achlysur, y dylanwadwr sy'n cysylltu â'r cwmni sy'n noddi, neu'r gwrthwyneb yn wir lle mai'r hysbysebwr yw'r un sy'n llogi gwasanaethau'r dylanwadwr. Beth bynnag, rydym yn argymell eich bod yn troi at y farchnad dylanwadwyr fel y gallwch ddewis y cynigion gorau.

Yn yr un modd, mae yna rwydweithiau marchnata hefyd sy'n anfon gwybodaeth atoch am y cynigion sydd yn y farchnad. Gofyn am ddim mwy o ddata a chofnod, yn ogystal â chysylltu'ch rhwydweithiau cymdeithasol.

Nawr, wrth reoli'r broses gyfan hon a chwilio am y bargeinion gorau; Rydym yn argymell eich bod yn parhau i weithio ar dwf eich rhwydwaith cymdeithasol, gan wella ansawdd y cynnwys rydych chi'n ei gyhoeddi hefyd. Yn y modd hwn, bydd eich proffil yn llawer mwy deniadol i gwmnïau sy'n chwilio am hyrwyddwyr.

Osgoi ar bob cyfrif, prynu dilynwyr a defnyddio rhaglenni allanol i dyfu eich cymuned. Yr hyn y gallwch chi ei gyflawni trwy ddefnyddio'r dulliau hyn yw bod Instagram wedi eich rhwystro. Tyfwch eich cymuned fesul tipyn a byddwch yn gweld sut y bydd eich twf yn denu'r gwahanol frandiau ac ymgyrchoedd hysbysebu sy'n dymuno eich llogi i hyrwyddo eu cynhyrchion.

Strategaethau i gael arian gydag Instagram

Y peth cyntaf y bydd yn rhaid i chi ei wneud yw diffinio pa fath o bynciau rydych chi am eu trin. Bydd hyn yn dibynnu ar y cynnwys rydych chi'n ei reoli, yn ogystal â'r math o hysbysebwyr rydych chi'n eu denu i'ch cymuned. Unwaith y bydd y pwynt hwnnw wedi'i ddiffinio, mae'n rhaid i chi weithio ar gynhyrchu'r ansawdd gorau posibl yn y cynnwys rydych chi'n ei gyhoeddi.

Wedi egluro'r pwyntiau pwysicaf, byddwn yn egluro rhai strategaethau a fydd yn ddefnyddiol iawn i gael arian ar Instagram. Rydym yn argymell eich bod yn eu defnyddio ac yn gweithio'n gyson arnynt, ac felly byddwch yn gweld twf effeithiol yn eich cymuned.

  • Cynigiwch a gwerthwch eich ffotograffau

Er, mae mwyafrif y cynigion a gynhyrchir ar Instagram yn dibynnu ar nifer y dilynwyr a'r dylanwad mawr sydd gennych chi; Mae yna ddulliau eraill y gallwch chi fanteisio arnyn nhw. Os ydych chi'n ffotograffydd neu, rydych chi'n dal ffotograffau diddorol ac o ansawdd da; Heddiw mae sawl banc o ddelweddau yn fwy na pharod i'ch talu am eich cynnwys. Yr amlycaf ohonynt yw Shutterstock, sy'n talu am ddelweddau, yn ogystal â fectorau a fideos.

  • Cysylltwch â brandiau a hysbysebwyr

Yn dibynnu ar y thema rydych chi'n ei gyrru gallwch chi ddod o hyd i'r hysbysebwyr sy'n addas i chi a chysylltu â nhw. Felly, yn dibynnu ar lefel y cwmpas sydd gan eich cyfrif, gallai brandiau gynnig bargeinion da iawn i chi. Er, nid oes unrhyw swm penodol i wybod bod eich cyfrif yn ddylanwadol, argymhellir bob amser eich bod yn cyrraedd o leiaf y dilynwyr 1000 yn eich cyfrif Instagram.

  • Gwerthu'ch cyfrif Instagram

Un o'r pethau mwyaf deniadol i bobl sy'n buddsoddi yn Instagram yw'r cyfrifon sydd â miloedd ar filoedd o ddilynwyr. Os yw hyn yn wir, ac nad ydych am ddefnyddio'ch cyfrif Instagram mwyach, rydym yn argymell eich bod yn edrych am y cynigydd uchaf a'i werthu i chi. Felly, bydd y perchennog newydd yn rhoi cyfleustodau newydd i chi gan fanteisio ar y dilynwyr a'r dylanwad yr oeddech wedi'i gyflawni.