Mae'n arferol i bobl fod eisiau cael cyfrif Pinterest personol i roi gwell synnwyr i bopeth maen nhw'n ei wneud o fewn y platfform. Hynny yw, i dderbyn syniadau addurno neu hefyd roi cyhoeddusrwydd i'ch prosiectau yn unigol fel dull rhwydweithio.

Fodd bynnag, mae cwmnïau mawr hefyd yn cael cyfle i creu eich tudalen eich hun ar Pinterest mae hynny'n rhoi mwy o fudd i'r syniad o gysylltu â defnyddwyr. Bydd popeth yn nwylo'r rhai sy'n trin rhan hysbysebu'r cwmni neu hyd yn oed y person sy'n rheoli'r rhwydweithiau.

Os yw cwmni am gwmpasu'r mwyafrif o gwmnïau, yna gallant fod yn cynnwys syniadau syml i sicrhau mwy o elw. O'r fan honno, gallant gael rhagolwg o'r hyn y maent ei eisiau a chwilio am ddefnyddwyr neu ddefnyddwyr a hyd yn oed gael darpar brynwyr cynhyrchion neu wasanaethau.

Camau i agor cyfrif busnes ar Pinterest

Fel pob tudalen, Mae Pinterest wedi creu adran sy'n ymroddedig i gwmnïau sy'n rhoi cyfle i'r sectorau hyn greu eu syniadau hysbysebu eu hunain ar y platfform. Mae'n bendant yn syniad gwych sy'n rhoi'r gallu i bobl gyrraedd y cynhyrchion go iawn trwy glicio botwm.

Mae Pinterest wedi gwella ei allu i gysylltu pobl heb gymryd cymaint o gamau ar y dudalen. Ond mewn gwirionedd, popeth bydd yn dibynnu ar sut mae pob un o'r cwmnïau'n dilyn eu cwrs cyfathrebol.

Sut i agor cyfrif busnes ar Pinterest?

  • Caewch fewngofnodi cyfrif personol
  • Chwilio: "Sesiwn ar gyfer cyfrifon busnes ar Pinterest"
  • Rhowch y data y gofynnwyd amdano o fewn y platfform
  • Peidiwch ag anghofio ychwanegu: eich gwefan i greu dolen, y wlad lle mae'r cwmni, yr iaith i gyfathrebu ar y platfform.
  • Yna mae'n rhaid i chi dderbyn yr amodau a chlicio ar y dudalen nesaf ar y dudalen
  • Canolbwyntiwch eich busnes ar un maes a rhaid ichi roi iddo ei dderbyn
  • Gallwch chi osod os ydych chi am hyrwyddo'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau
  • Yn olaf gallwch greu pin neu ailgyfeirio i'r cyfrif busnes

Un o'r pethau a fydd yn eich helpu i ymdoddi i'r dudalen ei hun yw'r gallu i gysylltu â'r cyhoedd trwy greu pinnau. Heb os, mae'r rhain wedi bod yn un o'r pethau sy'n byrhau'r pellter ar yr hyn y mae'r cyhoedd ei eisiau.

Pam mae cyfrif busnes ar Pinterest yn bwysig?

Er mwyn gwella tudalen Pinterest, mae'n hynod angenrheidiol bod y cwmnïau'n cael eu gwirio. Heb os, mae hyn yn lleihau'r posibilrwydd o sgamiau ar y we ac felly'n arddangos gwybodaeth benodol.

Heddiw, gall tudalennau wneud eu cyhoeddiadau yn cyfuno hyrwyddiadau i gyrraedd strata eraill. Serch hynny, mae angen gwneud yr holl gamau hyn yn gywir ac yn sicr gyda llinell bennawd benodol.

O ystyried hyn oll, gall creu cyfrif Pinterest ddod â'r gorau o'r holl agwedd gyfathrebu allan i gael mwy o gyrhaeddiad yn y farchnad, beth bynnag yw'r gynulleidfa.

FfeiliauEfallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo