Sut i gael dilynwyr ar Instagram gydag App

Rhywbeth na ellir ei wadu yw'r effaith amlwg y mae Instagram yn ei chael gyda'r cyhoedd, gyda mwy na biliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob mis. Mae hanfod Instagram yn caniatáu inni gael gwell cyfathrebu â'r cyhoedd a'i gynyddu.

Fodd bynnag, gall cael dilynwyr fod yn anodd a llawer gwaith nid oes unrhyw beth a wnawn yn gweithio i gael mwy o ddilynwyr; Dyna pam mae yna rai offer sy'n eich galluogi i gynyddu nifer eich dilynwyr yn hawdd ac yn gyflym, yn hollol go iawn!

Os ydych chi am gael dilynwyr gweithredol, darllenwch ymlaen a dysgwch y nifer o ffyrdd i gael dilynwyr Instagram heb fawr o ymdrech.

Pam Cael Dilynwyr Instagram gydag App

Nid oes llawer sy'n argymell defnyddio app i cael dilynwyr ar instagram, sgamiau yn unig yw llawer o'r tudalennau hyn. Fodd bynnag, mae yna byrth sy'n gweithio, gyda'r nod o dyfu cyfrifon bach a'i gwneud hi'n gyflymach i gysylltu â'ch cynulleidfa ddymunol.

Dyma fanteision cael dilynwyr Instagram gydag Apps:

  • Er mwyn dal sylw dilynwyr organig: mae llawer o'r defnyddwyr yn edrych ar nifer y dilynwyr i weld a ydyn nhw'n dilyn y dudalen ai peidio.
  • Rhwbio ysgwyddau gyda'r dylanwadwr: os ydych chi am wneud eich hun yn adnabyddus fel arlunydd neu ddylanwadwr, mae cael nifer fawr o ddilynwyr yn cynyddu'r siawns y bydd cyfrifon pwysig yn cael eu gosod arnoch chi.
  • Ymddangos yn y Darganfyddwr: Mae Instagram yn cadw cyfrifon gyda mwy o ddilynwyr a rhyngweithio yn hirach. Gan ddefnyddio cais i gael dilynwyr, bydd y rhan gyntaf yn cael ei gwneud.

Tudalennau i gael Dilynwyr ar Instagram

Mae cael dilynwyr yn waith caled, mae llawer o'r cyflogwyr mewn strategaethau marchnata yn treulio misoedd yn gallu cael lleiafswm o ddilynwyr, ar sawl achlysur nad yw hynny'n digwydd.

Y strategaeth fwyaf hyfyw yw buddsoddi mewn teclyn dibynadwy i gael dilynwyr go iawn. Mae yna lawer o dudalennau neu offer, yma rydyn ni'n enwi rhai o'r rhai a ddefnyddir ac os ydyn nhw'n gweithio.

Followers.online: Mae'r dudalen hon yn generadur dilynwyr a ddefnyddir gan gwmnïau neu bobl yn y sioe. Mae'n gweithio i ddilynwyr Instagram a rhwydweithiau cymdeithasol eraill. Er ei fod yn cael ei dalu, mae ganddo gryn dipyn o fuddion ffafriol, fel yr opsiwn Dilynwyr brys, sy'n caniatáu ichi gael llawer o ddilynwyr, mewn amser byr.

Mr Insta: Mae'r porth hwn yn cytuno i gael dilynwyr ar Instagram, rwy'n hoffi ac yn gwneud sylwadau ar gyfer cyfrifon sydd â chynnwys gyda fideos yn unig. Mae gan y dudalen hon yr opsiwn taledig a'r opsiwn am ddim. Gyda'r opsiwn i gael dilynwyr ar Instagram am ddim, gallwch gael hyd at 20 fel dilynwyr dyddiol a 6; tra bod y tâl yn caniatáu cael mwy na hoffterau 40 a dilynwyr dyddiol 50. Derbyn fel dull talu Paypal. Yr unig gamymddwyn â'r dudalen hon yw ei bod yn gofyn ichi gynnal arolwg bach i ddefnyddio'r gwasanaeth am ddim.

Dilynwyr Nawr: mae'r dudalen hon yn eich helpu i gael mwy o ddilynwyr ar Intagram ac yn hoffi, yn hollol awtomatig. Er mwyn gallu cael y rhyngweithiadau hynny, mae'n rhaid i chi nodi'ch cyfrif Instagram, nifer y dilynwyr rydych chi eu heisiau a nifer y pethau rydych chi eu heisiau, mor hawdd â hynny. Mae gan y dudalen hon raglen symudol hefyd.

Apiau ar gyfer android i gael dilynwyr ar Instagram

Mae Instagram yn gymhwysiad symudol, felly mae'n rhesymegol bod gennym gymwysiadau i gael dilynwyr ar Instagram ar ein dyfeisiau symudol, mae'n haws eu defnyddio.

InstaFollow: Mae hwn yn gymhwysiad sydd ar gael ar gyfer dyfeisiau Android. Yn fwy na chais i gynhyrchu dilynwyr ar Instagram, mae'n gymhwysiad sy'n cynnig ystadegau a dadansoddiad mwy cyflawn i chi na'r rhai a gynigir gan yr un cymhwysiad. Yn yr app hon gallwch chi adnabod y defnyddwyr sy'n rhoi'r gorau i'ch dilyn, y rhai a'ch blociodd a llawer mwy. Daw'r cais hwn yn ei fersiwn am ddim ac mae'n talu.

Dilynwyr go iawn: Yn y flwyddyn ystyriwyd 2016 yn un o'r apiau gorau i gael dilynwyr ar Instagram. Ar hyn o bryd gallwch gael eich cais gan APK ar y Rhyngrwyd. Mae'r cymhwysiad yn gweithio gyda'r rheol Instagram sylfaenol, "Dilynwch fi ac rwy'n eich dilyn chi" yn yr un modd ar gyfer hoffterau a safbwyntiau. Y peth da am y cais hwn yw y gallwch chi fwynhau ei holl fuddion yn hollol rhad ac am ddim.

Apiau Iphone i gael dilynwyr ar Instagram

Dewiswch y cymhwysiad i gael dilynwyr yn fwy cyfforddus i chi, os oes gennych Iphone rydym yn eich gadael yma rai o'r ap gorau i gael dilynwyr ar Instagram o ffôn Iphone.

Turbo Like: mae'r app hon yn un o'r rhai gorau i gael dilynwyr ar Instagram ar gyfer dyfeisiau Iphone. Mae'n ap rhad ac am ddim ac yn hawdd ei ddefnyddio; yn syml gyda faint o hoff bethau rydych chi'n eu rhoi trwy'r dudalen fe gewch arian rhithwir a fydd yn caniatáu ichi ofyn am fwy o ddilynwyr. Mae'r dilynwyr a gynhyrchir gan yr app hon yn bobl go iawn fel chi, felly nid oes unrhyw golled.

Crowfire: mae'r cais hwn ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Iphone. Mae'r cymhwysiad hwn yn ddefnyddiol iawn oherwydd mae ganddo olygydd lluniau a fideo o'r ffôn symudol neu o'r cyfrifiadur; yn ogystal â chaniatáu i chi ddileu eich dilynwyr nad ydynt yn eich dilyn mewn niferoedd mawr. Gallwch gael y cais hwn am ddim yn siopau app eich system weithredu.

Defnyddiwch y gorau o Dau Fyd i gael dilynwyr ar Instagram

Ym myd y rhwydweithiau cymdeithasol po fwyaf creadigol a strategol ydych chi, y mwyaf o ganlyniadau y byddwch chi'n eu cael. Defnyddiwch strategaethau cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol ynghyd â'r apiau i gael dilynwyr gallwch gynyddu eich siawns o dyfu ymhlith y gystadleuaeth Instagram.

Mae'n bwysig eich bod chi'n cofio cynnal rhyngweithio â'ch dilynwyr, eu gwahodd i gymryd rhan mewn cystadlaethau, heriau, sylwadau ac ati. Peidiwch byth ag anghofio defnyddio'r Hashtag sy'n briodol i thema eich cyfrif Instagram, ac yn bwysicaf oll, byddwch yn gyson â'ch swyddi, os yn bosibl, crëwch amserlen o swyddi.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Grwpiau WhatsApp
Prynu Dilynwyr Instagram
Geiriau Instagram

Os byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n derbyn y defnydd o gwcis. mwy o wybodaeth

Mae gosodiadau cwci y wefan hon wedi'u ffurfweddu i "ganiatáu cwcis" ac felly'n cynnig y profiad pori gorau posibl i chi. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwci neu glicio "Derbyn" byddwch yn rhoi eich caniatâd i hyn.

Caewch