Sut i gael mwy o ddilynwyr ar Instagram

Mae cael llawer o ddilynwyr ar Facebook, Twitter neu Instagram nid yn unig yn bwysig, ond hefyd yn fwy o gymhelliant. Fodd bynnag, profwyd nad yw'r dilynwyr hyn yn cyrraedd ein rhwydweithiau cymdeithasol yn unig. Mae'n rhaid i ni wneud ein rhan i ddenu defnyddwyr newydd sy'n rhoi mwy o werth i'n proffil. Am y rheswm hwn, Yn y swydd hon rydyn ni'n dweud wrthych chi sut i gael mwy o ddilynwyr ar Instagram.

Trwy agor ein cyfrif Instagram Bydd gennym ein dilynwyr cyntaf, sydd fel arfer yn ffrindiau, teulu, cydweithwyr, ac ati. Ond daw pwynt lle gwnaethom fethu â llwytho ein cyfrif dilynwyr er gwaethaf postio cynnwys yn rheolaidd.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr cartref, efallai na fydd hyn yn bwysig. Ond os oes gennych gyfrif busnes, gall gweld nad yw nifer eich dilynwyr yn cynyddu fod yn rhwystredig braidd. Fodd bynnag, mae yna nifer o offer a thechnegau y gallwn eu gweithredu denu dilynwyr ar Instagram

Llun proffil a disgrifiad

Rhaid i lun personol, clir ac o ansawdd, neu frand neu logo, os yw'n gyfrif busnes, arwain y proffil. Wrth ei ymyl, mae angen gosod disgrifiad byr sy'n nodi'r cyfrif. Yn ddelfrydol, defnyddiwch eiriau allweddol sydd nid yn unig yn eich disgrifio chi, ond ar yr un pryd yn gallu cael sylw defnyddwyr. Sut cael mwy o ddilynwyr ar Instagram ewch trwy broffil gofalus.

Llwythwch i fyny gynnwys o ansawdd

Mae algorithm Instagram yn sicrhau eich bod chi'n gosod llun o ansawdd yn well na thri yn llai clir. Yn ogystal, argymhellir yn gryf ysgrifennu disgrifiad ar waelod y llun, ymadrodd ysgogol, galwad i weithredu gyda chwestiynau neu wahodd ffrindiau i dagio, ac ati. Testun byr a digonol i ddeall ystyr y llun. Ac yn awr rydym hefyd yn eich dysgu i rhannu straeon ar Instagram.

Cyfnodolion

Er ei bod yn wir hynny rhaid i ni uwchlwytho cynnwys o safon i ennill dilynwyr ar Instagram, peidiwch â syrthio i'r gwall o'i wneud sawl gwaith y dydd. Po fwyaf o gyhoeddiadau a wnawn, bydd gan y rhain lai o werth. Meddyliwch am y dilynwyr hynny sy'n cael eu hysbysiadau yn cael eu gweithredu bob tro y byddwch chi'n uwchlwytho cynnwys i Instagram. Os ydym yn eu dirlawn â chymaint o luniau, maent yn debygol o roi'r gorau i'n dilyn.

Defnyddiwch hashnodau

Er mwyn i'r cynnwys o ansawdd hwn gael mwy o olwg, mae'n bwysig gwybod sut i ddefnyddio hashnodau. Mae defnyddwyr Instagram yn dilyn hashnodau sy'n ymwneud â'u diddordebau, felly trwy eu defnyddio byddwch yn fwy tebygol o gyrraedd cynulleidfa ehangach. Fodd bynnag, peidiwch â dirlawn y lluniau â hashnodau. Gyda 10 - bydd 12 yn ddigon. I wybod sut i gael mwy o ddilynwyr ar Instagram, heb os, dyma un o'r awgrymiadau gorau.

Prynu dilynwyr

Mae'r strategaeth hon yn berffaith os yw'r rhai blaenorol yn methu neu os ydych chi am fynd yn gyflymach o ran cynyddu nifer ein dilynwyr. Ar y rhyngrwyd mae yna nifer dda o gwmnïau sy'n cynnig y posibilrwydd i chi wneud hynny prynu dilynwyr ar gyfer Instagram. Er bod yn rhaid i ni sicrhau eu bod yn ddefnyddwyr reales fel na all y rhwydwaith cymdeithasol ein cosbi mewn unrhyw ffordd.

Mae'r holl dechnegau hyn i ennill dilynwyr ar Instagram yn syml iawn ac yn hawdd i'w cyflawni. Mae'n wir na fyddwn yn gweld y canlyniadau yn y tymor byr, ond yn fuan ar ôl i ni eu rhoi ar waith yn y ffordd fwyaf priodol y bydd nifer ein dilynwyr yn tyfu.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Grwpiau WhatsApp
Prynu Dilynwyr Instagram
Geiriau Instagram

Os byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych chi'n derbyn y defnydd o gwcis. mwy o wybodaeth

Mae gosodiadau cwci y wefan hon wedi'u ffurfweddu i "ganiatáu cwcis" ac felly'n cynnig y profiad pori gorau posibl i chi. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon heb newid eich gosodiadau cwci neu glicio "Derbyn" byddwch yn rhoi eich caniatâd i hyn.

Caewch