Mae dysgu personoli ein sianel YouTube yn hynod bwysig os ydym am dyfu o fewn y platfform fideo poblogaidd hwn. Os ydych chi'n ystyried cysegru'ch hun yn llwyr i greu cynnwys, yna mae angen dechrau trwy gael trefn ar sianel sydd wedi'i dylunio'n dda.

Yn ein herthygl ar Heddiw, rydyn ni'n mynd i ddangos rhai awgrymiadau ymarferol i chi a fydd yn eich helpu i greu baner berffaith ar gyfer eich sianel YouTube. Ar hyn o bryd mae yna wahanol offer a allai eich helpu i ddylunio'r faner orau, ac yma byddwn yn sôn am rai ohonynt.

Beth yw'r faner?

Dyma un o'r prif bethau y mae'n rhaid i ni ei wybod cyn dysgu sut i wneud baner i Youtube. Pan fyddwn yn siarad am y gair "baner" rydym yn cyfeirio at fath o ddelwedd amlwg sy'n adnabod sianel benodol.

Nodweddir y faner, ymhlith pethau eraill, am ei faint rhyfeddol. Dyma un o'r prif wahaniaethau o'i gymharu â'r llun proffil neu'r logo sydd fel arfer yn llai ac yn fwy manwl gywir. Mae'r faner ar ben ein sianel.

Baner wedi'i dylunio'n dda gallai fod y bachyn perffaith i ddal tanysgrifwyr newydd ar gyfer ein sianel. Dyna pam ei bod yn hanfodol dysgu sut i greu un gwreiddiol, trawiadol a diddorol yn llygad y cyhoedd. Yn y modd hwn byddwn yn sicrhau gwell lleoliad i'n brand.

Gall pob un ohonom gael ein baner ein hunain

Mae yna rai sy'n ystyried bod gwneud baner yn dasg i frandiau busnes yn unigFodd bynnag, gall pob un ohonom gael un. Gall pobl hefyd gael brand personol a rhaid inni fuddsoddi amser ynddo i sicrhau twf yn y tymor canolig a'r tymor hir.

Os oes gennych chi sianel bersonol o fewn YouTube, mae'n bwysig eich bod chi'n dechrau mewnosod pob un o'r elfennau sy'n adnabod eich brand, er enghraifft:

  • Llun proffil
  • Disgrifiad o'r sianel
  • Dyfrnod
  • Ac wrth gwrs, y faner

Sut i wneud y faner orau

Wrth greu'r faner orau ar gyfer YouTube, mae angen ystyried sawl agwedd allweddol, gan gynnwys ein dychymyg a'n creadigrwydd.. Peidiwch ag anghofio bod gwneud baner yn fater dylunio, felly mae creadigrwydd yn hanfodol.

Mae hefyd yn hanfodol dewis rhaglen neu gymhwysiad dylunio da. Yn ffodus ar y we rydym yn dod o hyd i lawer o ddewisiadau amgen, rhai ohonynt yn hollol rhad ac am ddim. Ceisiwch wneud dewiswch ap sy'n cynnig templedi parod i chi, lle mae'n rhaid i chi addasu manylion bach yn unig.

Mae'n bwysig gofalu am faint ein baner ar gyfer Youtube. Cofiwch, yn dibynnu ar ba ddyfais y mae'n eich gweld chi, sut y bydd eich baner yn edrych. Mae hefyd yn allweddol gwybod sut i ddefnyddio'r math o liw, ffont a maint y delweddau rydych chi'n mynd i'w mewnosod yn eich baner.

Allech chi roi rhai geiriau sy'n disgrifio'ch sianel. Felly bydd gan bobl drosolwg byr o'r pynciau rydych chi'n eu datblygu yn eich cynnwys a gallant danysgrifio os ydyn nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu denu.

Camau i uwchlwytho'r faner i Youtube

  1. Ar agor Youtube
  2. Gwnewch clic am eich llun proffil
  3. Cliciwch ar "Eich sianel"
  4. Lleoli yr adran ddylunio a llwytho'r faner rydych chi wedi'i dylunio ar gyfer eich sianel.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd:
Prynu Dilynwyr
Llythyrau i Instagram dorri a gludo