Juridisk meddelelse og betingelser for brug

Juridisk meddelelse og betingelser for brug

Dokument gennemgået den 25 / 03 / 2018

Hvis du er ankommet her, er det, at du interesserer dig for bagværelset på dette websted og de vilkår, som jeg vælger at interagere med dig, og det er gode nyheder for mig, som er ansvarlig for dette websted.

Årsagen til denne tekst er at forklare detaljeret funktionaliteterne på dette websted og give dig alle de oplysninger, der er relateret til den ansvarlige og formålet med det indhold, der er inkluderet på det.

Dine data og dit privatliv er af største betydning på dette websted, og derfor anbefaler jeg, at du også læser fortrolighedspolitikken.

Ansvarlig identifikator

Den første ting du skal gøre er at vide, hvem der er ansvarlig for dette websted. I overensstemmelse med lov 34/2002 af 11. juli om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel informerer det dig:

• Virksomhedsnavn er: Online SL
• Social aktivitet er: Web specialiseret i flere discipliner inden for online marketing.

Formålet med dette websted

• Giv indhold relateret til aktiviteten i Online Marketing.
• Administrer listen over abonnenter på bloggen og moderat kommentarer.
• Administrer indhold og kommentarer til de tilbudte tjenester.
• Administrer netværket af tilknyttede tilknyttede virksomheder.
• Markeds egne og tredjeparts tjenester.

Brug af internettet

Ved brug af web followers.online forpligter brugeren sig til ikke at udføre nogen adfærd, der kan skade image. interesser og rettigheder for followers.online eller tredjeparter, eller som kan skade, deaktivere eller overbelaste web followers. online eller det ville på nogen måde forhindre normal brug af internettet.

followers.online vedtager rimeligt passende sikkerhedsforanstaltninger til at registrere eksistensen af ​​vira. Brugeren skal dog være opmærksom på, at sikkerhedsforanstaltningerne for computersystemerne på Internettet ikke er helt pålidelige, og at følgere.online derfor ikke kan garantere fraværet af vira eller andre elementer, der kan forårsage ændringer i computersystemerne (software og hardware) af brugeren eller i deres elektroniske dokumenter og filer deri indeholdt.

Under alle omstændigheder er det forbudt at BRUGERNE (der er i stand til at slette indholdet og kommentarer, som det finder passende), opfører adfærd, der involverer:

• Opbevar, offentliggør og / eller transmitterer data, tekster, billeder, filer, links, software eller andet indbydende indhold i henhold til de gældende lovbestemmelser, eller det ifølge estimat af tilhængere. Online for at være ulovlig, voldelig, truende, voldelig, ærekrænkende, vulgær, uanstændig, racistisk, fremmedhad eller anstødelig eller på anden måde ulovlig eller som kan forårsage skade af enhver art, især pornografisk.

Brugerforpligtelser

Som bruger informeres du om, at adgang til dette websted ikke på nogen måde indebærer starten på et kommercielt forhold til Online SL på denne måde, brugeren accepterer at bruge webstedet, dets tjenester og indhold uden at overtræde lovgivningen nuværende, god tro og offentlig orden. Brug af webstedet til ulovlige eller skadelige formål, eller som på nogen måde kan forårsage skade eller hindre den normale funktion af webstedet er forbudt.

Med hensyn til indholdet på dette websted er det forbudt:

• Deres reproduktion, distribution eller ændring, helt eller delvist, medmindre tilladelse fra deres retmæssige ejere;
• Enhver krænkelse af udbyderens eller de legitime ejers rettigheder;
• Dets brug til kommercielle eller reklamemæssige formål.

Politik til databeskyttelse og fortrolighed

Online SL garanterer fortroligheden af ​​de personoplysninger, der leveres af BRUGERE, og deres behandling i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, efter at have vedtaget de lovligt krævede sikkerhedsniveauer for beskyttelse af personoplysninger.

Online SL forpligter sig til at bruge de data, der er inkluderet i filen "WEB-brugere og abonnenter", til at respektere deres fortrolighed og bruge dem i overensstemmelse med formålet med dem samt at overholde deres forpligtelse til at gemme dem og tilpasse alle foranstaltninger for at undgå ændringer, tab, behandling eller uautoriseret adgang i overensstemmelse med bestemmelserne i kongeligt dekret 1720/2007 af 21. december, der godkender reglerne for udvikling af organisk lov 15/1999 af 13. december Beskyttelse af personoplysninger.

Dette websted bruger forskellige systemer til at indsamle personlige oplysninger, der er specificeret i fortrolighedspolitikken, og hvor brug og formål rapporteres detaljeret. Dette websted kræver altid forudgående samtykke fra brugerne til at behandle deres personlige data til de angivne formål.

Brugeren har til enhver tid ret til at tilbagekalde deres forudgående samtykke.

ARCO-rettighedsudøvelse

Brugeren kan med hensyn til de indsamlede data udøve de rettigheder, der er anerkendt i organisk lov 15/1999, om adgang, berigtigelse eller annullering af data og modstand. For at udøve disse rettigheder skal brugeren fremsætte en skriftlig og underskrevet anmodning om, at de sammen med en fotokopi af deres ID eller tilsvarende identifikationsdokument kan sende til Online SL's postadresse eller via e-mail vedhæftet en fotokopi af ID til: info (at) tilhængere. online. Inden 10 dage vil anmodningen blive besvaret for at bekræfte udførelsen af ​​den ret, du har anmodet om at udøve.

fordringer

Online SL oplyser, at der er klageformularer tilgængelige for brugere og kunder.

Brugeren kan fremsætte krav ved at anmode om deres kravark eller ved at sende en e-mail til info (at) followers.online, der angiver dit navn og efternavn, den købte service eller produkt og angiver årsagerne til dit krav.

Du kan også sende dit krav pr. Post til: Online SL ved hjælp af følgende kravformular, hvis du ønsker det:

Til opmærksomhed fra: Online SL

E-mail: info (at) followers.online

• Brugernavn:
• Brugeradresse:
• Brugersignatur (kun hvis den præsenteres på papir):
• Dato:
• Årsag til krav:

Intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder

Ved hjælp af disse generelle betingelser tildeles ingen intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder over web-tilhængere. Online hvis intellektuelle ejendom tilhører Online SL, er reproduktion, transformation, distribution, offentlig kommunikation, der gøres tilgængelig for offentligheden, ekstraktion udtrykkeligt forbudt for brugeren. , genbrug, videresendelse eller brug af enhver art, på nogen måde eller procedure, af nogen af ​​dem, undtagen i tilfælde, hvor det er lovligt tilladt eller godkendt af indehaveren af ​​de tilsvarende rettigheder.

Brugeren ved og accepterer, at hele websitet, der uden begrænsning indeholder tekst, software, indhold (inklusive struktur, valg, arrangement og præsentation af de samme) fotografier, audiovisuelt materiale og opskrifter, er beskyttet af varemærker, ophavsret og andre legitime rettigheder, der er registreret i overensstemmelse med internationale traktater, som Spanien er part af, samt andre ejendomsrettigheder og spanske love.

I tilfælde af at en bruger eller en tredjepart mener, at der har været en krænkelse af deres legitime intellektuelle ejendomsrettigheder på grund af introduktionen af ​​bestemt indhold på Internettet, skal de underrette Online SL om nævnte omstændighed med angivelse af:

Personoplysninger fra den interesserede indehaver af de påståede krænkede rettigheder eller angiver den repræsentation, som han handler med, hvis kravet bliver fremlagt af en anden part end den interesserede.

Angiv indholdet, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres placering på Internettet, akkreditering af de angivne intellektuelle ejendomsrettigheder og en udtrykkelig erklæring, hvor den interesserede er ansvarlig for ægtheden af ​​de oplysninger, der er givet i underretningen.

Eksterne links

Online SL fralægger sig ethvert ansvar vedrørende de oplysninger, der findes uden for dette websted, da funktionen af ​​de links, der vises, kun er at informere brugeren om eksistensen af ​​andre informationskilder om et bestemt emne. Online SL fritages for ethvert ansvar for korrekt funktion af sådanne links, resultatet opnået gennem disse links, sandheden og lovligheden af ​​det indhold eller de oplysninger, der er adgang til, samt de skader, som brugeren kan lide i kraft af de oplysninger, der findes på det linkede websted.

Udelukkelse af garantier og ansvar

Online SL giver ikke nogen garanti og er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader af nogen art, der kan være forårsaget af:

• Manglen på tilgængelighed, vedligeholdelse og effektiv drift af webstedet eller dets tjenester og indhold;
• Eksistensen af ​​vira, ondsindede eller skadelige programmer i indholdet;
• Ulovlig, uagtsom, svigagtig eller i strid med denne juridiske meddelelse;
• Manglen på lovlighed, kvalitet, pålidelighed, nyttighed og tilgængelighed af de tjenester, der leveres af tredjepart og stilles til rådighed for brugere på webstedet.

Udbyderen er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af ulovlig eller forkert anvendelse af dette websted.

Gældende lov og jurisdiktion

Generelt er forholdet mellem tilhængere online med brugerne af dets telematik-tjenester, der findes på dette websted, underlagt spansk lovgivning og jurisdiktion og domstolene i Granada.

kontakt

I tilfælde af, at enhver bruger har spørgsmål om denne juridiske meddelelse eller eventuelle kommentarer på nettet followers.online, kan du kontakte info (at) followers.online

followers.online forbeholder sig retten til til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre præsentationen og konfigurationen af ​​web followers.online som denne juridiske meddelelse.Du kan også være interesseret i:
Køb følgere
Brev til Instagram at klippe og indsætte
Kreativt stop
IK4
Oplev online
Online følgere
bearbejde det nemt
mini manual
en hvordan man gør
ForumPc
TypeSlap af
LavaMagazine
uberegnelig
trick bibliotek
ZoneHeroes