Γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων

Γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων

Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που θέτουμε στη διάθεσή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι σημαντικό να διαβάσετε τους όρους και τους όρους που ισχύουν για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους ακόλουθους. Διαδικτυακά, ειδικά για την κύρια δραστηριότητα του προϊόντος ή της περιγραφής υπηρεσίας : Πώληση προϊόντων σε ψηφιακή μορφή και διαδικτυακές υπηρεσίες μάρκετινγκ.

Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση και να προσλαμβάνει μόνο αυτές τις υπηρεσίες followers.online αφού διαβάσει και αποδεχθεί αυτούς τους όρους σύναψης συμβάσεων.

Με την αποδοχή αυτών των όρων, ο χρήστης δεσμεύεται από αυτούς τους όρους, οι οποίοι, μαζί με την πολιτική απορρήτου, διέπουν τις επιχειρηματικές σχέσεις μας.

Εάν δεν συμφωνείτε με κανένα μέρος των όρων, δεν θα είστε σε θέση να προσλάβετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Το followers.online διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτές τις συνθήκες ανά πάσα στιγμή. Εάν οι τροποποιήσεις αποτελούν ουσιαστική αλλαγή των όρων, οι followers.online θα σας ειδοποιήσουν δημοσιεύοντας ανακοίνωση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες διατίθενται μόνο σε νομικά πρόσωπα και πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

Οι όροι αυτοί ενημερώθηκαν για τελευταία φορά στις 14/04/2016

Αναγνωριστικό πωλητή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 34/2002 για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (LSSICE), προσφέρονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

• Το όνομα της εταιρείας είναι: Online SL
• Ταυτοποίηση στην AGPD: "Χρήστες και συνδρομητές Ιστού" "Πελάτες και προμηθευτές".
• Η κοινωνική δραστηριότητα είναι: υπηρεσίες ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.

Υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα

οι followers.online θέτουν στη διάθεση των ακόλουθων υπηρεσιών τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Γενική επικοινωνία
• Σχεδιασμός στρατηγικών επικοινωνίας σε απευθείας σύνδεση / εκτός σύνδεσης.
• Σύνταξη δελτίων τύπου και εθνική ή κατακερματισμένη ναυτιλία.
• Εταιρική γραφή περιεχομένου.
• Σχέση με τα ΜΜΕ και τις υπηρεσίες.

Εικόνα
• Ψηφιακή φωτογραφία για τύπους, ιστούς και εκδηλώσεις.
• Βασική ρετουσάρισμα σε JPG και ανάπτυξη RAW.
• Βασική εκπαίδευση για ψηφιακή φωτογραφία.

SEO
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες SEO για web, blog και ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Βασική SEO για περιεχόμενο ιστού.
• Ανάλυση και δημιουργία προφίλ συνδέσμων (SEO off page).
• Εγκατάσταση, διαμόρφωση και βελτιστοποίηση του WordPress ή του Joomla.

Σχέδιο
• Διάταξη περιεχομένου: εφημερίδες, περιοδικά, κατάλογοι, βιβλία, φυλλάδια, pdf και ebook,
• Βασικός σχεδιασμός αφισών, καρτών, φίλτρων, banner και CTA για ιστό.

Μάρκετινγκ περιεχομένου και εισερχόμενο μάρκετινγκ
• Σχεδιασμός στρατηγικής και κοινωνικό σχέδιο.
• Σύνταξη περιεχομένου για ιστολόγια, ιστοτόπους ή μικροεπεξεργαστές.
• Διαχείριση προφίλ και κοινωνικού περιεχομένου (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Tuenti, Google+)
• Καμπάνιες SEM (AdWords, διαφημίσεις Facebook, διαφημίσεις στο Twitter)

Ραδιόφωνο
• Νέα και διαφημιστική ομιλία.
• Τεχνικός έλεγχος των αναλογικών πινάκων.

Ως προϋπόθεση να συνάψουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, πρέπει να εγγραφείτε στην αντίστοιχη φόρμα followers.online και να δώσετε πληροφορίες εγγραφής. Οι πληροφορίες εγγραφής που παρέχετε πρέπει να είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Η παράλειψη αυτή συνιστά παραβίαση των όρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη διάλυση της σύμβασης με τους followers.online.

Λύσεις τρίτου μέρους

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν λύσεις τρίτου μέρους. Το followers.online μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών, ως συνεργάτες που συνδέονται με τους χρήστες followers.online για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών.

Συμφωνείτε επίσης ότι η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει λύσεις ασφάλειας που περιορίζουν τη χρήση και ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης που καθορίζονται από την followers.online και τους Συνεργάτες Ασφαλείας και ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η τροποποίηση, η αποφυγή, η αναστροφή, η αποσυμπίληση, η αποσυναρμολόγηση ή η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της τεχνολογίας ασφάλειας που παρέχεται από το followers.online για οποιονδήποτε λόγο.

Οι παραβιάσεις ασφαλείας του συστήματος ή του δικτύου ενδέχεται να συνεπάγονται αστική ή ποινική ευθύνη.

Τιμές και μέθοδοι πληρωμής

Συμφωνείτε να καταβάλετε τις υπηρεσίες που συνάπτονται στους followers.online στις μορφές πληρωμής που γίνονται δεκτές από τους followers.online και για οποιοδήποτε συμπληρωματικό ποσό (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των χρεώσεων καθυστέρησης πληρωμής, ανάλογα με την περίπτωση)

Η πληρωμή γίνεται πάντα 100% εκ των προτέρων και οι υπηρεσίες θα παρέχονται όταν επιβεβαιώνουμε την πληρωμή.

Οι τιμές που ισχύουν για κάθε προϊόν ή / και υπηρεσία είναι εκείνες που αναγράφονται στον ιστότοπο κατά την ημερομηνία της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) για τις συναλλαγές εντός της ισπανικής επικράτειας.

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 37/1992, της 28ης Δεκεμβρίου, που ρυθμίζει τον εν λόγω φόρο και την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/8 / ΕΚ, η πράξη μπορεί να απαλλαγεί ή να μην υπόκειται σε αυτήν ανάλογα με τη χώρα διαμονής του αγοραστή και της κατάστασης στην οποία εκτελούνται οι ίδιες πράξεις (επιχειρηματίας / επαγγελματία ή άτομο). Συνεπώς, σε ορισμένες περιπτώσεις η τελική τιμή της παραγγελίας μπορεί να τροποποιηθεί σε σχέση με ό, τι αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Η τιμή των υπηρεσιών ή infoproductos που πωλούνται από το followers.online περιλαμβάνει το Ισπανικό ΦΠΑ. Ωστόσο, η τελική τιμή της παραγγελίας σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει για την παραγγελία. Για τις παραγγελίες που προορίζονται για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ο ισπανικός ΦΠΑ θα αφαιρεθεί και θα εφαρμοστεί ο συντελεστής ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη χώρα προορισμού. Η τελική τιμή θα εμφανιστεί κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και θα αντικατοπτρίζει τον συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί στη χώρα προορισμού των προϊόντων.

Οι τιμές των Υπηρεσιών μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των followers.online. Οι Υπηρεσίες δεν παρέχουν προστασία τιμών ή επιστροφές στην περίπτωση μειώσεων τιμών ή προωθητικών προσφορών.

οι followers.online αποδέχονται αυτές τις μεθόδους πληρωμής:
• Μεταφορά
• PayPal

Τρόπος υποστήριξης και λογικής χρήσης

Οι υπηρεσίες πρέπει να ζητούνται μέσω των κατάλληλων καναλιών που πρέπει να ληφθούν και να απαντηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αυτά τα κανάλια είναι τα αντίστοιχα έντυπα που βρίσκονται σε κάθε μία από τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Κάθε αίτηση υπόκειται σε αξιολόγηση και έγκριση από τους followers.online.

οι followers.online μπορούν να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης παραπομπής στο δίκτυο συνεργατών followers.online.

Ρήτρα λογικής χρήσης

Ο όρος "απεριόριστο" υπόκειται σε ρήτρα ορθής χρήσης. Ο ορισμός της ορθής χρήσης καθορίζεται από τους followers.online, κατά την αποκλειστική και αποκλειστική της κρίση. Οι πελάτες που το followers.online θεωρούν ότι κάνουν κατάχρηση της υπηρεσίας θα επικοινωνήσουν με τους followers.online.

Το followers.online διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την υπηρεσία εάν θεωρήσουμε ότι υπερβαίνει τη ρήτρα λογικής χρήσης.

άρνηση

η followers.online δεν εγγυάται ότι η διαθεσιμότητα του αντικειμένου της υπηρεσίας αυτής της σύμβασης είναι συνεχής και αδιάκοπη, καθώς και η απώλεια δεδομένων που φιλοξενείται στους διακομιστές της, η διακοπή των εμπορικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από τη λειτουργία των υπηρεσιών, ή των προσδοκιών που δημιουργούνται στον Πελάτη, ως αποτέλεσμα:

1. Αιτίες πέρα ​​από τον έλεγχο των ακόλουθων. Διαδικτυακά και τυχαία ή / και μεγάλα αίτια.
2. Αναλύσεις που οφείλονται σε λανθασμένες χρήσεις του Πελάτη, ιδίως εκείνες που προκύπτουν από τη σύναψη ακατάλληλης υπηρεσίας για τον τύπο δραστηριότητας και τη χρήση που πραγματοποίησε ο Πελάτης ή / και τρίτοι μέσω της ιστοσελίδας του.
3. Προγραμματισμένες στάσεις ή / και αλλοιώσεις του περιεχομένου που γίνονται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών για τη συντήρηση ή την εκτέλεση εξαιρετικών δράσεων που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως.
4. ιοί, επιθέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή άλλες ενέργειες τρίτων που προκαλούν την πλήρη ή μερική αδυναμία παροχής των υπηρεσιών.
5. Λανθασμένη ή κακή λειτουργία του Διαδικτύου.
6. Άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Πελάτης συμφωνεί να υποστηρίξει αυτές τις περιστάσεις εντός εύλογων ορίων, για τα οποία παραιτείται ρητά να διεκδικήσει οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη από την Online SL για πιθανές αποτυχίες, λάθη και χρήση της σύμβασης.

Η Online SL δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για σφάλματα ή ζημιές που οφείλονται στην αναποτελεσματική και κακή χρήση της υπηρεσίας από τον Πελάτη. Ούτε η Online SL θα είναι υπεύθυνη για τις μείζονες ή μικρές συνέπειες λόγω της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ του Online SL και του Πελάτη όταν οφείλεται στη μη λειτουργία του παρεχόμενου email ή στην παραποίηση των δεδομένων που παρέχονται από τον Πελάτη στο μητρώο χρηστών του. .

Αιτίες διάλυσης της σύμβασης

Η λύση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παραμείνετε με τους followers.online εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την υπηρεσία μας.

η followers.online μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει οποιαδήποτε και όλες τις Υπηρεσίες που έχουν συνάψει με τους followers.online αμέσως, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν.

Με τη λύση της σύμβασης, το δικαίωμα χρήσης των Υπηρεσιών θα σταματήσει αμέσως.

Τα ακόλουθα θα είναι λόγοι για τη διάλυση της σύμβασης:

• Το λανθασμένο, εν όλω ή εν μέρει, των δεδομένων που παρέχονται κατά τη διαδικασία σύναψης οποιασδήποτε υπηρεσίας.
• Να τροποποιήσετε, να παρακάμψετε, να αντιστρέψετε, να αναδιαμορφώσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο την τεχνολογία ασφάλειας που παρέχεται από τους followers.online.
• Επίσης, οι περιπτώσεις κατάχρησης των υπηρεσιών υποστήριξης λόγω της απαίτησης περισσότερων ωρών από αυτές που καθορίζονται στη σύμβαση.

Η διάλυση συνεπάγεται την απώλεια των δικαιωμάτων σας για τη συμβατική υπηρεσία.

Ισχύς τιμών και προσφορών

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστό και οι τιμές αυτών θα είναι διαθέσιμες προς αγορά ενώ βρίσκονται στον κατάλογο των υπηρεσιών που εμφανίζονται μέσω του ιστότοπου. Οι χρήστες καλούνται να έχουν πρόσβαση σε ενημερωμένες εκδόσεις του ιστότοπου για να αποφευχθούν σφάλματα τιμολόγησης. Εν πάση περιπτώσει, οι διαταγές σε εξέλιξη θα διατηρήσουν τις συνθήκες τους για 7 ημέρες από τη στιγμή της επισημοποίησής τους.

Εμπορική απόσυρση

Η απόσυρση είναι η την εξουσία ενός καταναλωτή του αγαθού να το επιστρέψει στο εμπόριο εντός μιας νόμιμης περιόδου 14 ημερών, χωρίς να χρειάζεται να ισχυριστεί ή να δώσει καμία εξήγηση ή να υποστεί ποινή.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί (εκτός από λάθος ή ελάττωμα του συμβεβλημένου προϊόντος ή υπηρεσίας) στις ακόλουθες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Εμπορικού Νόμου:

• Συμβόλαια για την προμήθεια αγαθών που έχουν γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα ή που από τη φύση τους δεν μπορούν να επιστραφούν ή να επιδεινωθούν ή να εκπνεύσουν γρήγορα.
• Συμβάσεις για την προμήθεια ηχογραφήσεων, δίσκων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή, καθώς και ηλεκτρονικά αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία μπορούν να μεταφορτωθούν ή να αναπαραχθούν άμεσα για μόνιμη χρήση.
• Και γενικά όλα αυτά τα προϊόντα που ανατέθηκαν σε απόσταση που γίνονται στο μέτρο μας: ρούχα, φωτογραφική ανάπτυξη κλπ. Ή που είναι ευαίσθητα στην αντιγραφή (βιβλία, μουσική, βιντεοπαιχνίδια κλπ.).

Η περίοδος υπαναχώρησης στο προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου (όπως τα ψηφιακά βιβλία) θα ανασταλούν τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν τα κλειδιά για την πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 103.α του Ν. 1/2007, δεν θα ισχύει για την παροχή υπηρεσιών, μόλις η υπηρεσία έχει εκτελεσθεί πλήρως, όταν ξεκίνησε η εκτέλεση, με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή και χρήστη και με την αναγνώριση εκ μέρους του ότι γνωρίζει ότι, μόλις η σύμβαση εκτελεστεί πλήρως από τους followers.online, θα έχει χάσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Αφού αποδεχθείτε την απόδοση των συμβατικών έργων, το followers.online θα σας ειδοποιήσει για την ημερομηνία έναρξης των έργων.

Εάν ασκηθεί το δικαίωμα επίλυσης 10 ημέρες Πριν από την έναρξη της υπηρεσίας, το followers.online θα επιστρέψει το ποσό που εισπράχθηκε χωρίς καμία παρακράτηση και ποτέ μετά από 14 ημέρες. Αν το προαναφερθέν δικαίωμα είχε ασκηθεί σε α διάρκεια μικρότερη των 10 ημερών, Το 50% του ποσού θα επιστραφεί, και αν ασκηθεί αργότερα, δεν θα καταβληθεί κανένα ποσό.

Ομοίως, οι followers.online μπορούν να προβούν σε καταγγελία της σύμβασης εάν δεν πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη πληρωμή από τον χρήστη ή πραγματοποιούνται ορισμένες από τις ενέργειες που αναφέρονται στο τμήμα σχετικά με τους λόγους λύσης της σύμβασης.

Πώς να ακυρώσετε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβασή σας με followers.online, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με ένα αίτημα ανάληψης σύμβασης πριν αρχίσει να τρέχει η συμβατική υπηρεσία (βλ. Παρακάτω τη διαδικασία και τη μορφή ανάληψης)
η followers.online εγγυάται στον πελάτη την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αξιόπιστης γνωστοποίησης της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή πληροί τις απαιτήσεις και έχει γίνει αποδεκτή από followers.online.

Συνέπειες της απόσυρσης

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από εσάς, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που μας έχετε καταβάλει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία είστε ενημερωμένοι για την απόφασή σας να αποσύρετε της παρούσας σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι έχει κοινοποιηθεί 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων έργων.

Θα προχωρήσουμε στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε ρητά προβλέψει κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποστείτε δαπάνες ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων.

Εάν η υπηρεσία που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της σύμβασης είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης (14 ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 108.3 του Νόμου 1/2007, η Online SL μπορεί να διατηρήσει το αναλογικό τμήμα που αντιστοιχεί στην παρεχόμενη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας υποστήριξης και, σε περίπτωση που η υπηρεσία έχει παρασχεθεί πλήρως, σύμφωνα με το άρθρο 103.α του προαναφερθέντος νόμου, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν θα ισχύει.

Οι επιστροφές που αντιστοιχούν στις πληρωμές μέσω του PayPal ή του Stripe θα γίνονται μέσω του ίδιου καναλιού, ενώ οποιοσδήποτε άλλος τύπος επιστροφής θα γίνει με τραπεζική μεταφορά σε λογαριασμό που παρέχεται από τον πελάτη. Η επιστροφή του ποσού θα γίνει εντός των επόμενων 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης για την απόσυρσή σας.

Όλες οι υπηρεσίες που σας έχουμε παράσχει, λόγω της φύσης τους, θα επιβιώσουν από τη διάλυση εάν πληρώνονται εξ ολοκλήρου, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των περιουσιακών διατάξεων, των αποπτώσεων, της αποζημίωσης και των περιορισμών της ευθύνης.

Μοντέλο αίτησης ή έντυπο παραλαβής

Ο χρήστης / αγοραστής μπορεί να μας ειδοποιήσει για την αξίωση ή την απόσυρση είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info (at) followers.online είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που αναγράφεται στη φόρμα απόσυρσης.

Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη φόρμα στο Word, συμπληρώστε το και στείλτε το με email ή ταχυδρομήστε.

Στην προσοχή του Online SL
info (στο) followers.online

Σας ενημερώνω ότι ισχυρίζομαι / αποσύρω από τη σύμβαση πώλησης το ακόλουθο προϊόν / παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας:
........................................................................
Προσλήφθηκε την ημέρα: .............
Σε περίπτωση καταγγελίας, αναφέρετε τον λόγο:
........................................................................

ΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για τη χρηματοδότηση της αγοράς που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, να συμπεριλάβετε στην προκήρυξη ανάκλησης το ακόλουθο κείμενο:

Επίσης, γνωστοποιείτε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 16/2011, της 24ης Ιουνίου, οι συμβάσεις πίστωσης, ότι, αφού έχω αποσυρθεί από τη σύμβαση προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών και χρηματοδοτήσατε εν όλω / εν μέρει μέσω συνδεδεμένης πίστωσης, Δεν θα είμαι πλέον δεσμευμένος από την εν λόγω σύμβαση πίστωσης χωρίς ποινή.

Στη συνέχεια, υποδείξτε το όνομά σας ως καταναλωτή και χρήστη ή των καταναλωτών και των χρηστών:

Τώρα υποδείξτε τη διεύθυνση σας ως καταναλωτή και χρήστη ή των καταναλωτών και των χρηστών:

Αναφέρετε την ημερομηνία κατά την οποία ζητήσετε / ακυρώσετε τη σύμβαση:

Υπογράψτε την αίτησή σας / αίτημα ανάληψης εάν έχει κοινοποιηθεί στο Online SL σε έντυπη μορφή
(θέση), έως ……………………………… από ……………………. από 20…

Η επιστροφή του ποσού θα γίνει εντός των επόμενων 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της επιστροφής σας.

Ευρωπαϊκός κανονισμός περί καταναλωτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την πρώτη ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την επίλυση συγκρούσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο που καλύπτονται από την τελευταία νομοθεσία για τους καταναλωτές. Υπό την έννοια αυτή, ως υπεύθυνη για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων, έχουμε καθήκον να ενημερώνουμε τους χρήστες μας για την ύπαρξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ανάλυσης διενέξεων, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/odr

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, η Online SL ενημερώνει τον χρήστη ότι υπάρχει ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζεται ως "Πελάτες / Προμηθευτές" που δημιουργήθηκε από και υπό την ευθύνη του Online SL με τους κατάλληλους σκοπούς για τη θεραπεία μεταξύ των οποίων είναι:

1. α) Τη διαχείριση των νομικοοικονομικών σχέσεων μεταξύ του κατόχου και των πελατών της.
2. β) Διαχείριση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον πελάτη.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τον ενδιαφερόμενο. που είναι ευθύνη του χρήστη την ακρίβεια του ίδιου.

Εάν δεν αναφέρεται το αντίθετο, ο κάτοχος των δεδομένων ρητά συμφωνεί με την πλήρη ή μερική εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.
Η Online SL δεσμεύεται να εκπληρώνει την υποχρέωσή της περί απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και την υποχρέωσή της να τα διατηρεί, και να υιοθετεί τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την αποτροπή της αλλαγής, απώλειας, θεραπείας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, πάντα σύμφωνα με την κατάσταση της διαθέσιμης τεχνολογίας.

Ο χρήστης μπορεί να κατευθύνει τις επικοινωνίες σας και να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίδρασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info (at) followers.online μαζί με έγκυρες νομικές αποδείξεις, όπως φωτοαντίγραφο του DNI ή ισοδύναμου, αναφέροντας στο θέμα " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ".

Αυτοί οι όροι υπόκεινται στο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Online SL.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά τη σύναψη συμβάσεων, την ανάπτυξη και την εκτέλεση των συμβατικών όρων που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Online SL και του Πελάτη είναι εμπιστευτικά. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν νοούνται ως εκείνες που αποκαλύπτονται με συμφωνία μεταξύ των μερών, εκείνες που δημοσιοποιούνται για τον ίδιο λόγο ή εκείνες που πρέπει να αποκαλυφθούν σύμφωνα με το νόμο ή με δικαστική απόφαση μιας αρμόδιας αρχής, και εκείνες που λαμβάνονται από τρίτο μέρος που δεν υπόκειται σε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το καθήκον της εμπιστευτικότητας και να το διατηρήσουν για μια ελάχιστη περίοδο δύο (2) ετών μετά το τέλος των προαναφερόμενων συμβατικών όρων που ρυθμίζουν τις σχέσεις της Online SL και του Πελάτη.

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει ο πελάτης, είτε εικόνες, κείμενα, πρόσβαση σε δεδομένα όπως οι χρήστες και οι κωδικοί πρόσβασης του WordPress, φιλοξενίας ή άλλοι, θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά, η μεταφορά σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας και πάντα τον ίδιο σκοπό με τον οποίο έχουν ληφθεί τα δεδομένα.

Περιορισμός ευθύνης

η followers.online διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, τη διαμόρφωση και την παρουσίασή της, τους όρους πρόσβασης, τους όρους της σύμβασης κ.λπ. . Επομένως ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να έχει πρόσβαση σε ενημερωμένες εκδόσεις της σελίδας.

Σε καμία περίπτωση η followers.online δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση της σύμβασης που συμβαίνει από εσάς, αμέλεια σχετικά με τον ιστότοπο, την υπηρεσία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, για τυχόν χαμένα οφέλη, απώλεια χρήσης ή πραγματικές, ειδικές έμμεσες ζημίες, τυχαίο, τιμωρητικό ή επακόλουθο οποιουδήποτε είδους που προέρχεται από εσφαλμένη χρήση από εσάς των εργαλείων που παρέχονται.

Η μόνη ευθύνη των followers.online, θα είναι η παροχή της υπηρεσίας συμβολαίων διαφήμισης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκφράζονται σε αυτή την πολιτική συμβολαίου.

η followers.online δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε συνέπειες, ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών.

πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Online SL είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της σελίδας followers.online και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών που μπορείτε να κατεβάσετε στον Ιστό.

Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση, μετάδοση, διανομή, επαναχρησιμοποίηση, προώθηση ή χρήση ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου της σελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την εξουσιοδότηση του Online SL.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορεί να συνιστά παραβίαση αυτών των διατάξεων, καθώς και ένα έγκλημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις τεχνικές. 270 et seq. του ισχύοντος ποινικού κώδικα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να αναφέρει τυχόν περιστατικό, σχολιάσει ή να υποβάλει αξίωση, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (at) followers.online αναφέροντας το όνομα και το επώνυμό του, την υπηρεσία που απέκτησε και αναφέροντας τους λόγους της αξίωσής του.

Για να επικοινωνήσετε με το Online SL ή να θέσετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ερώτηση ή αξίωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info (at) followers.online

Γλώσσα

Η γλώσσα στην οποία θα συναφθεί η σύμβαση μεταξύ followers.online και πελάτη είναι ισπανική.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέοι νόμοι

followers.online και Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, θα διέπεται για την επίλυση οποιασδήποτε διαμάχης που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, από την ισπανική νομοθεσία, και να υποβάλει στα Δικαστήρια της πόλης της Γρανάδας.Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:
Αγοράστε τους ακόλουθους
Γράμματα για το Instagram για κοπή και επικόλληση
Διακοπή δημιουργικού
IK4
Ανακαλύψτε on-line
Διαδικτυακοί ακόλουθοι
επεξεργαστείτε το εύκολα
μίνι εγχειρίδιο
πώς να το κάνουμε
ForumPc
ΤύποςRelax
Lava Magazine
ασταθής
βιβλιοθήκη κόλπων
ZoneHeroes