Ο χρήστης του Twitter μπορεί να ελέγξει εάν η ασφάλεια του Ο λογαριασμός έχει συμβιβαστεί, όταν παρατηρείτε τα ακόλουθα: Βλέπετε αυθόρμητα Tweets που δημοσιεύτηκαν από τον λογαριασμό σας, παρατηρείτε απρογραμμάτιστα άμεσα μηνύματα που αποστέλλονται από τον λογαριασμό σας.

Ο χρήστης αντιλαμβάνεται τις δραστηριότητες δημιουργήθηκε με τον λογαριασμό σας: Τρόπος παρακολούθησης, κατάργησης παρακολούθησης, αποκλεισμού κ.λπ. Λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το Twitter που δηλώνουν ότι η Ασφάλεια του λογαριασμού σας ενδέχεται να παραβιαστεί, ότι οι πληροφορίες του λογαριασμού σας έχουν αλλάξει και δεν ήταν αυτός που το άλλαξε.

Ο Χρήστης συνειδητοποιεί ότι είναι δικό του ο κωδικός πρόσβασης δεν λειτουργεί πλέον και, η πλατφόρμα Twitter, σας ζητά να το επαναφέρετε. Υπό αυτήν την έννοια, ο Χρήστης χρειάζεται τις διαδικασίες Twitter για να αναπληρώσει τον Λογαριασμό του και να τον ασφαλίσει.

Βήματα για την ανάκτηση της ασφάλειας του λογαριασμού μου στο Twitter

Τα βήματα στα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης του Twitter Ανακτήστε την ασφάλεια του λογαριασμού σας στο Twitter: Αλλάξτε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας, ζητήστε επαναφορά κωδικού πρόσβασης στην πλατφόρμα Twitter.

Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το αλλάξετε από την εφαρμογή Twitter iOS ή Android ή συνδεθείτε στο twitter.com. παρακάμπτει τις συνδέσεις εφαρμογών τρίτου μέρους για τις οποίες δεν γνωρίζετε.

Επιπλέον, ο Χρήστης πρέπει ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασής σας σε εφαρμογές τρίτων που εμπιστεύεστε. δεδομένου ότι ο λογαριασμός σας εκτίθεται προσωρινά σε αποκλεισμό από την πλατφόρμα Twitter ως αποτέλεσμα ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ TWITTER

Στο κοινωνικό δίκτυο, μερικές φορές, συμπεριφορά που δεν εμπίπτουν στους κανόνες και τις πολιτικές του Twitter, οι οποίες γίνονται ενοχλητικοί και επηρεάζουν τις εικονικές συνομιλίες μεταξύ του Twitteros. Αυτές οι συμπεριφορές δεν αποτελούν απαραίτητα περιπτώσεις κακοποίησης.

Εάν ο χρήστης του Twitter λαμβάνει άμεσα μηνύματα ή Υπερβολική επικοινωνία από καταχρηστικούς λογαριασμούς, μπορείτε να κάνετε τα εξής: Σταματήστε να το ακολουθείτε και τερματίστε κάθε είδους επικοινωνία με τον αναφερόμενο λογαριασμό. Με αυτόν τον τρόπο, ο εν λόγω Λογαριασμός θα χάσει ενδιαφέρον όταν δεν ληφθεί καθόλου υπόψη.

Εάν η στάση του Καταχρηστικός λογαριασμός συνεχίζει, ο Χρήστης προτείνεται να τον αποκλείσει, εμποδίζοντας έτσι να μην σας ακολουθούν, ή να βλέπουν την εικόνα του προφίλ σας στη σελίδα του Προφίλ σας ή στο χρονολόγιό σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι απαντήσεις ή οι αναφορές σας δεν θα εμφανίζονται στην καρτέλα ειδοποιήσεων.

Λαμβάνω απειλές στο Twitter

Στο κοινωνικό δίκτυο το Twitter συμβαίνει λίγο από τα πάντα, επειδή συγκλίνουν υπέροχα Ποσότητα χρηστών σε όλο τον κόσμο με διαφορετικές συμπεριφορές και ενέργειες που μπορούν να επηρεάσουν, θετικά ή αρνητικά, την ευπάθεια των ατόμων που ουσιαστικά διέρχονται μέσω του Twitter.

Ο Χρήστης, εάν έχει λάβει Απειλές οποιουδήποτε είδους και θεωρείτε ότι η φυσική σας ακεραιότητα κινδυνεύει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Αστυνομικό Τμήμα. σε αυτήν την περίπτωση: Καταγράψτε τα καταχρηστικά ή βίαια μηνύματα που έχετε βιώσει κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο δίκτυο Twitter.

Είναι σημαντικό ο Χρήστης Προμήθεια όλο το πιθανό πλαίσιο σε σχέση με πιθανούς υπόπτους που έχουν επίσης δείξει υπερβολική συμπεριφορά σε άλλο κοινωνικό δίκτυο · παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες απειλές που ελήφθησαν.Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:
Αγοράστε τους ακόλουθους
Γράμματα για το Instagram για κοπή και επικόλληση