Με την πάροδο του χρόνου Gmail έχει κάνει πολλές καινοτομίες και για αυτούς τους λόγους θα σας δείξουμε,

Ποιες είναι οι λειτουργίες του Gmail;

 • Προβολή συνομιλίας: Το Gmail σάς επιτρέπει να βλέπετε όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία μπορείτε να επαληθεύσετε ελέγχοντας ξανά τα προηγούμενα email σας για πληροφορίες. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δείτε αυτήν την προβολή, πρέπει να εισαγάγετε:
 • Γενική διαμόρφωση.
 • Προβολή συνομιλίας.
 • Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την επιλογή.
 • Αναίρεση αποστολής: Στείλατε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν θέλετε πλέον να κάνετε, ώστε να μπορείτε να αναιρέσετε την αποστολή που πρέπει να ενεργήσετε γρήγορα και μεταβείτε στην αριστερή οθόνη και κάντε κλικ στην αναίρεση.
 • Δείκτες σπουδαιότητας: Το Gmail σάς επιτρέπει να επιλέξετε ποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέλετε να επισημάνετε σημαντικά και ποια όχι. Για να κάνετε αυτή τη λειτουργία πρέπει να ενεργοποιήσετε και να εισαγάγετε:
 • Διαμόρφωση
 • Δείκτες σπουδαιότητας.
 • ετικέτες: Διευκολύνουν τη διαχείριση μεγάλου όγκου αλληλογραφίας. Μπορείτε να το κάνετε με τον ακόλουθο τρόπο:
  • Μεταβείτε στις γενικές ρυθμίσεις.
  • Μεταβείτε στην επιλογή Ετικέτες.
  • Ορίστε την επιλογή που θέλετε.
 • Κατηγορίες: Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οργανώνονται αυτόματα και μπορούν να προστεθούν με ειδοποιήσεις, φόρουμ, κοινωνικά δώρα ή προσφορές. Ο τρόπος πρόσβασης πρέπει να εισαγάγετε "Ετικέτες" στο κάτω μέρος.
 • Αναβολή: Αυτή η επιλογή κάνει ένα email να κρύβεται μέχρι την επιθυμητή ώρα, δηλαδή εξαφανίζεται στα εισερχόμενα και μπορούμε να εμφανιστεί ξανά την επιθυμητή ώρα.
 • Προγραμματισμός αποστολής: εάν πρέπει να στείλετε το μήνυμα που φτάνει όταν το χρειάζεστε, μπορείτε να το προγραμματίσετε πατώντας απλά το βέλος δίπλα στο κουμπί αποστολής.
 • Εμπιστευτικότητα: Το Gmail σάς δίνει αυτήν την επιλογή που καθιστά τα email σας ιδιωτικά, με μόνο:
 • Ελέγξτε την επιλογή ημερομηνίας λήξης.
 • Κλήση κωδικού πρόσβασης.
 • Επιλέξτε την επιλογή που δεν μπορεί να προωθηθεί, να αντιγραφεί ή άλλη.
 • Πολλαπλοί δίσκοι εισόδου: Gmail με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να προσθέσετε έως και πέντε πλαίσια εισερχομένων που κατευθύνονται στο κύριο. Μπορείτε να τα κάνετε με αυτόν τον τρόπο:
 • Μεταβείτε στις ρυθμίσεις για προχωρημένους
 • Το παράθυρο πολλαπλών εισερχομένων θα αντικατοπτρίζεται.
 • Διαμορφώνετε αυτά που πρόκειται να προσθέσετε.
 • Προκαθορισμένες απαντήσεις: Μπορείτε να δημιουργήσετε μεγάλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να επισημάνετε μια απάντηση εάν πρέπει πάντα να γράψετε την ίδια απάντηση. Μπορείτε να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο:
 • Μεταβείτε στις σύνθετες ρυθμίσεις.
 • Κάντε κλικ στο Preset Answers.
 • Μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: εισαγάγετε την ετικέτα κειμένου: μη αναγνωσμένη στο παράθυρο αναζήτησης.
 • Επικόλληση εικόνων: Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να σύρετε εικόνες και άλλα αρχεία σε email Gmail χρησιμοποιώντας το Chrome.
 • Ενσωμάτωση των Χαρτών Google: με αυτό μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν χάρτη στο σώμα του μηνύματος.
 • Μεταφραστή Google: Εξαιρετική ευκαιρία που σας προσφέρει το Gmail για να μεταφράσετε μηνύματα email.
 • Χρησιμοποιήστε τα Έγγραφα Google: Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έγγραφα με οποιοδήποτε email. Τα συνημμένα έγγραφα μπορούν επίσης να μετατραπούν σε συμμορφούμενα έγγραφα.
 • Χρήση Ημερολόγιο Google: Μπορείτε να στείλετε μηνύματα "SMS" των οποίων η λειτουργία είναι συναγερμός υπενθύμισης.
 • ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Θα μπορείτε να παραγγείλετε τα εισερχόμενά σας και το ιστορικό των email σας, να τα ταξινομήσετε και να τα μετακινήσετε στους διαφορετικούς δίσκους, ανάλογα με τις ανάγκες που έχετε. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων email Gmail.


Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:
Αγοράστε τους ακόλουθους
Γράμματα για το Instagram για κοπή και επικόλληση