Τι είναι η μνήμη EPROM και η λειτουργία της;

Οι υπολογιστές αναπτύσσουν μεγάλο αριθμό λειτουργιών σε καθένα από τα στοιχεία που αποτελούν μέρος του υλικού και του λογισμικού τους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι μνήμες που αντιπροσωπεύουν ένα θεμελιώδες μέρος για την αποθήκευση όλων των ψηφιακών δεδομένων και την επεξεργασία τους για τη λειτουργία του εξοπλισμού. θα επισημάνει έναν τύπο μνήμης που είναι γνωστός ως μνήμη Eprom, θα μας ενημερώσει για τα χαρακτηριστικά και τη σημασία της στους υπολογιστές.

μνήμη eprom

Μνήμη EPROM

Στους υπολογιστές υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συσκευών που είναι σταθερές και έχουν θεμελιώδη λειτουργία στον εξοπλισμό, στην περίπτωση αυτή θέλουμε να αναφερθούμε στις μνήμες, έναν τύπο συσκευής που είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση δεδομένων υπολογιστή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Θεωρείται ένα από τα κύρια βασικά στοιχεία ενός υπολογιστή επειδή είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση όλων των δεδομένων και πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτές τις συσκευές, αποτελώντας ένα θεμελιώδες μέρος του εξοπλισμού.

Στον κόσμο των υπολογιστών, οι μνήμες έχουν μια χαρακτηριστική εσωτερική μορφή μεταξύ τους, στην αγορά προσφέρονται η ποικιλία των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κατασκευαστές, κατά τη στιγμή της κατασκευής τοποθετούνται περιφερειακά, μέσα σε αυτές ταξινομούνται όλοι οι τύποι μνημών που υπάρχουν. δίνοντας έμφαση στη μνήμη RAM και στη μνήμη ROM.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μνημών που ταξινομούνται σε δύο κύριες ομάδες, η πιο γνωστή είναι η RAM (Random Access Memory) είναι ένας τύπος μνήμης τυχαίας αποθήκευσης, όπου τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μόνιμα, εκτός από το ότι επηρεάζουν την ταχύτητα της διαδικασίας. υπολογιστής, Επομένως, αυτός ο τύπος μνήμης ξεχωρίζει επειδή ξαναγράφεται και διαβάζεται συνεχώς.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μνήμες ROM (Read Only Memory), γνωστές ως μνήμη μόνο για ανάγνωση, όπου παρατηρείται το μεγαλύτερο μέρος της αποθήκευσης προγραμμάτων που επιτρέπουν σε υπολογιστές ή ηλεκτρονικές συσκευές να λειτουργούν σωστά, είναι ένας τύπος μνήμης μη πτητική που έχει αποθηκεύσει πληροφορίες που δεν μπορούν να διαγραφούν με την απενεργοποίηση της ηλεκτρονικής συσκευής. Αυτός ο τύπος μνήμης είναι υπεύθυνος για την εκκίνηση προγραμμάτων κατά την εκκίνηση ενός συστήματος υπολογιστή.

Οι μνήμες ενός υπολογιστή αντιπροσωπεύουν ένα στοιχείο μεγάλης σημασίας στους υπολογιστές, σε αυτήν την περίπτωση είναι επιθυμητό να εμβαθύνουμε στις μνήμες EPROM, αποτελείται από έναν τύπο μη πτητικού τσιπ μνήμης, ανταποκρίνεται στο ακρωνύμιο του Erasable Programmable Read Only Memory που αντιστοιχεί σε μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τον μηχανικό Dov Frohman, όπου κατασκεύασε μια προγραμματιζόμενη και σβήσιμη μνήμη.

μνήμη eprom

Οι μνήμες EPROM είναι ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να προγραμματιστεί για χρήση, μόνο για να διαγραφεί και να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση όταν εκτεθεί σε έντονη άνοδο του υπεριώδους φωτός. Σε αυτή την περίπτωση, τα φωτόνια διεγείρουν τα ηλεκτρόνια στο φωτοαγώγιμο υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένα μέχρι να μπορέσουν να διευκολύνουν την ηλεκτρική εκκένωση.

Αυτός ο τύπος μνήμης εμπίπτει στην ταξινόμηση της μνήμης ROM όπου έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, τονίζοντας κυρίως το γεγονός ότι μπορούν να αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που είναι προγραμματισμένα σε μια συγκεκριμένη περίοδο που κυμαίνεται μεταξύ δέκα και είκοσι ετών που αντιστοιχεί στην ωφέλιμη ζωή, προσφέροντας ένα παράθυρο διαγραφής για την αποφυγή του ηλιακού φωτός που μπορεί να προκαλέσει τυχαίο σβήσιμο και ειδικά εάν έχει ετικέτα κατασκευαστή.

Σχεδιασμός μνήμης EPROM

Οι μνήμες EPROM ξεχωρίζουν για την ύπαρξη διαφορετικών τύπων εξαρτημάτων από την κοινή μνήμη ROM, παρ' όλα αυτά προσφέρουν ορισμένες σχεδιαστικές διαφορές όπου ο τύπος της βασικής λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Ανάμεσα σε μερικές από τις κύριες διαφορές του είναι ότι αναγνωρίζονται εύκολα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διαθέτει ένα παράθυρο από χαλαζία που επιτρέπει την πλήρη θέαση του εσωτερικού της μνήμης.

Λόγω σε αυτό, είναι γνωστάκαθώς και ένα τσιπ πυριτίου όπου μπορούν να επιλεγούν ως ειδική μνήμη που μπορεί να επιτρέψει στο υπεριώδες φως να περάσει για να εκτελέσει μια πλήρη διαγραφή. Αυτός ο τύπος μνήμης ξεχωρίζει ως ευαίσθητος λόγω της δομής του και του ιδιόμορφου σχεδιασμού του.

Σημασία της μνήμης EPROM

Η μνήμη EPROM λειτουργεί ως μνήμη ROM προγραμματισμένη μόνο για ανάγνωση που πρέπει να υποβληθεί σε μια διαδικασία διαγραφής των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτήν. Αυτός ο τύπος μνήμης δημιουργείται με διαφορετικό τύπο τσιπ από τη μνήμη ROM, επομένως δεν είναι πτητικό, αυτοί οι τύποι τσιπ είναι κατασκευασμένοι από πυρίτιο που εφευρέθηκε από τον μηχανικό Dov Frohnman της Intel.

Όλα τα eprons σχηματίζονται από ένα σύνολο κυψελών FAMOS που αποτελούνται από κελιά από υλικό ημιαγωγών, είναι γνωστά ως Floating Gate Avalache – Το Injection Metal Oxide Semiconductor αντιπροσωπεύει ένα τρανζίστορ για την πλωτή πύλη. Αυτοί οι τύποι τρανζίστορ αποτελούνται από αιωρούμενες πύλες που πωλούνται με δύο από κάθε φορτιστή, οπότε καταλήγουν να διαβάζονται ως ένα. Αυτό αποδίδεται σε ένα σύνολο συστημάτων κυψελών που δεν μπορούν να καταγραφούν με την ανάγνωση ως "FF" σε καθένα από αυτά.

Λειτουργίες μνήμης Eprom

Μεταξύ των βασικών λειτουργιών της μνήμης EPROM σχετίζεται με το να επιτρέπει την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του διαφορετικού υλικού που είναι μέρη ενός υπολογιστή, επιτρέποντας στον εξοπλισμό να εκτελεί τις εργασίες αναγνώρισης για τα προγράμματα και το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. η ύπαρξη ή η παρουσία του περιφερειακού επαληθεύεται και συνδέεται σε όλο τον εξοπλισμό.

Ένα από τα κύρια παραδείγματα είναι τα φυσικά μέρη του εξοπλισμού όπως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, σε αυτές τις περιπτώσεις τα περιφερειακά που επαληθεύονται με τις μνήμες Eprom. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει απάντηση για τις διάφορες περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να προκύψει αστοχία για τις συνδεδεμένες συσκευές, επιπλέον του γεγονότος ότι αυτές είναι υπεύθυνες να επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία όλου του εξοπλισμού.

Συνδέεται επίσης με την εργασία με την ιδέα ότι το BIOS αντιπροσωπεύει το βασικό σύστημα εισόδου και εξόδου όπου όλα είναι αποθηκευμένα σε μια μη πτητική συσκευή μνήμης στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή, που θεωρείται ένας τύπος λογισμικού που μπορεί να χρησιμεύσει ως τσιπ ενσωματωμένο στη βάση του υπολογιστή, ο υπολογιστής να ενεργοποιεί όλες τις βασικές λειτουργίες του, επιτρέποντας τη ροή πληροφοριών από τον υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα και τις διάφορες περιφερειακές συσκευές.

Οι κύριες λειτουργίες του περιορίζονται από τον τύπο σχεδίασης και τον τύπο δομής που έχει, επομένως περιορίζεται μόνο στη διαχείριση, τον έλεγχο και τη διάγνωση όλου του υλικού που υπάρχει μέσα στον υπολογιστή. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να φροντίζετε αυτόν τον τύπο μνήμης καθώς χειρίζεται άμεσα.

Λειτουργία μνήμης Eprom

Η μνήμη EPROM είναι ένας τύπος μη πτητικής μνήμης που έχει την ευθύνη να διατηρεί όλες τις πληροφορίες αποθηκευμένες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορεί να διαβαστεί απεριόριστα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της μνήμης EPROM επισημαίνονται παρακάτω:

Προγραμματισμένος από ηλεκτρονική συσκευή

Οι μνήμες EPROM ξεχωρίζουν επειδή πρέπει να προγραμματιστούν από έναν τύπο ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής γνωστής ως Cromemco Bytesaver, επιπλέον της παροχής ενός τύπου υψηλότερης τάσης που θα χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά κυκλώματα για τις άλλες μνήμες.

μπορεί να διαγραφεί

Οι ROM παραδοσιακά δεν είχαν την επιλογή να διαγραφούν, αλλά σε αυτήν την περίπτωση συμβαίνει το αντίθετο, όπου μπορούν να εξαλείψουν ή να διαγράψουν όλες τις πληροφορίες στη μνήμη και ακόμη και να τους επιτρέψουν να προγραμματιστούν, διασφαλίζοντας σωστά τα βοηθητικά προγράμματα της μνήμης, αλλά σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να εκτεθεί στο υπεριώδες φως.

Κάποια δεν μπορούν να διαγραφούν

παρά το τιΤο Eprom ξεχωρίζει για το ότι είναι ένας τύπος μνήμης που εκτελεί ένα σβήσιμο εντός της δομής πληροφοριών του, υπάρχουν ορισμένοι τύποι που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση αυτής της ενέργειας. που δημιουργούνται αποκλειστικά ως παραλλαγή που δεν έχει το χαλαζιακό του παράθυρο, γιατί είναι υλικό πολύ ακριβό να χειραγωγηθούν για την κατασκευή της μνήμης EPROM και την αύξηση της τιμής τους. σε αντίθεση με αυτό που έχει έναν τύπο τσιπ OTP τι είναι τα προγράμματαδιακλαδώθηκε μόνο μία φορά.

απεριόριστες αναγνώσεις

Είναι ένας τύπος μνήμης ανάγνωσης που τους επιτρέπει να εκτελούνται απεριόριστες φορές, πραγματοποιώντας μαζική αποθήκευση πληροφοριών που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς χρόνους, εφόσον η μνήμη EPROM δεν εκτίθεται σε φυσική βλάβη που καθιστά δύσκολη την ανάγνωση πληροφοριών. μνήμη.

Περιορισμένος αριθμός ετών

Οι μνήμες EPROM ξεχωρίζουν για τον άπειρο αριθμό αναγνώσεων και την πολύ μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης. αλλά αυτός ο τύπος μνήμης μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες για περίπου δέκα χρόνια, αλλά παρόλα αυτά, όταν τελειώσει αυτός ο χρόνος, οι πληροφορίες μπορεί να χαθούν.

Σούπερ Τεχνολογίες

Η εμφάνιση αυτού του τύπου μνήμης θεωρείται ως σούπερ τεχνολογία κυρίως για Η ωρα που προέκυψε και όπου οι περισσότεροι από τους υπολογιστές εκείνης της εποχής λειτουργούσαν με το παραδοσιακό λογισμικό BIOS που χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τις πρώτες μνήμες EPROM. Τα παράθυρα που εκτελούν τις επιλογές διαγραφής δεδομένων και επαναπρογραμματισμού προστατεύονται από την ετικέτα ονόματος του BIOS, που αποτελεί επίσης μια μέθοδο ασφαλείας για τις αποθηκευμένες πληροφορίες.

Εξέλιξη των μνημών EPROM

Αυτός ο τύπος αναμνήσεων έχει εξελιχθεί σημαντικά, βελτιώνοντας τις δυνατότητές τους μαζί με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους. Επί του παρόντος, υπάρχουν συσκευές διαφορετικών μεγεθών που μπορούν να επιτύχουν υψηλότερο χώρο αποθήκευσης. Όλα αυτά με σκοπό την κάλυψη της αυστηρής απαίτησης των χρηστών και των αναγκών της ανθρωπότητας για βελτίωση των δυνατοτήτων του καθενός.

Διαγραφή ενός EPROM

Οι μνήμες EPROM είναι ένας τύπος ηλεκτρονικής συσκευής που είναι υπεύθυνη για την παροχή υψηλότερων τάσεων για ηλεκτρονικά κυκλώματα, όλες οι κυψέλες που διαθέτουν μπορούν να λάβουν το φορτίο και στη συνέχεια να διαβαστούν ως μηδέν. Αυτός ο τύπος υλικού πρέπει να προγραμματιστεί για την αποτελεσματική λειτουργία του και μπορεί να διαγραφεί μόνο με έκθεση στο υπεριώδες φως.

Μη αυτόματη διαγραφή του η μνήμη EPROM είναι απαραίτητο να υπάρχει μια λάμπα υπεριώδους φωτός, κατά προτίμηση τύπου UV-C (σπιτική υπεριώδης ακτινοβολία) κυρίως επειδή είναι η πιο προσιτή στο κοινό και επίσης για να εγγυάται μια ακτινοβολία κατά προσέγγιση 2537 Å, αυτή η λάμπα πρέπει να να τοποθετηθεί σε απόσταση 2,5 εκατοστών από τη μνήμη EPROM και να πραγματοποιήσει έτσι τη διαγραφή.

Η διαδικασία διαγραφής ξεκινά όταν η ακτινοβολία εκπέμπεται από την υπεριώδη λάμπα, αυτός ο τύπος ακτινοβολίας φτάνει στα κύτταρα της μνήμης EPROM, αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι όλα τα φωτόνια τουuz επιτρέψτε διεγείρουν τα ηλεκτρόνια μέσα στα κύτταρα που πυροδοτούνται σε εκκένωση. Ερμηνεύεται ότι οι ακτίνες ακτινοβολίας καταλήγουν να φτάνουν στα κύτταρα μέσω του διαφανούς παραθύρου χαλαζία της μνήμης.

Μέσω αυτής της διαδικασίας η ακτινοβολία μπορεί να μεταδοθεί αλλά όχι με παρατεταμένο τρόπο και να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή βλάβη στα κύτταρα μνήμης, αυτό οφείλεται στην αλληλεπίδραση των κυττάρων στο μήκος κύματος που εκπέμπονται. φως που πρέπει να έχει έλεγχο στο χρόνο έκθεσης. Επομένως, είναι απαραίτητο να έχετε υπόψη σας ότι η λάμπα που χρησιμοποιείται είναι η σπιτική.

Οι λαμπτήρες UV-C απαιτούν έκθεση έως και περίπου ένα δευτερόλεπτο, αν υπερβεί έως και περίπου δέκα δευτερόλεπτα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη μνήμη, ακόμη και μη αναστρέψιμη. Επισήμανση του γεγονότος ότι η ισχύς ακτινοβολίας των λαμπτήρων ultra βιολέτες δύσκολα επιτυγχάνονται, επομένως, η διαδικασία των κοινών λαμπτήρων μπορεί να διαρκέσει από ένα έως πέντε λεπτά.

Παρόλα αυτά, όλες οι περιγραφόμενες πληροφορίες δεν αντιπροσωπεύουν τη μόνη μέθοδο ή έναν σταθερό κανόνα που πρέπει να ακολουθήσετε, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψη τους διαφορετικούς κατασκευαστές που μπορούν να δημιουργούν τακτικά αλλαγές στις μνήμες EPROM τους, κυρίως με τσιπ πυριτίου, τα οποία έχουν διαφορετικό χρόνο διαγραφής σε άλλους τύπους εμπορικών σημάτων μνήμης.

Κατά την επαφή με τους λαμπτήρες υπεριώδους φωτός για την εκτέλεση της διαγραφής της μνήμης EPROM, δεν είναι δυνατό να επιλέξετε τη διαγραφή σε ένα μόνο τμήμα της μνήμης. Επομένως, αυτός ο τύπος μνήμης δεν μπορεί να εκτελέσει την επιλεκτική ή μερική διαγραφή των δεδομένων, αλλά όταν εκτεθεί σε υπεριώδεις ακτίνες, θα χάσει όλο το περιεχόμενο που υπήρχε στο δίσκο.

Επικάλυψη μνήμης EProm

Οι διαγραφές μνήμης Eprom αποτελούνται από μια προτεινόμενη διαδικασία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, δηλαδή, σε περίπτωση που είναι αυστηρά μοναδική, πρέπει να εκτελεστεί στον ακριβή δυνατό χρόνο. Αποδίδεται στην υπερβολική έκθεση της μνήμης Eprom, η ακτινοβολία όλων των υπεριωδών ακτίνων μπορεί να δημιουργήσει επιταχυνόμενη ή πρόωρη γήρανση σε ολόκληρη τη μνήμη.

Αυτό το γεγονός αποδίδεται στην ισχυρή φωτεινή ισχύ που μπορεί να καταλήξει να προστεθεί στο τσιπ πυριτίου, έχει την ακριβή ικανότητα να διαγράφει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα μέσω της ακτινοβολίας, επομένως, όταν εκτίθεται υπερβολικά, μπορεί να καταλήξει να χάσει τις κύριες ιδιότητές του λαμβάνοντας ακτινοβολία κατευθείαν και γίνεται άχρηστο.

Καλύψτε το παράθυρο Quartz μετά τη διαγραφή

Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής, συνιστάται να διατηρείτε το παράθυρο χαλαζία κλειστό, αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι το τσιπ πυριτίου είναι πολύ ευαίσθητο στην ακτινοβολία κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού φωτός, που επηρεάζεται στις κύριες ιδιότητές του. Εκτός από το γεγονός ότι τα δοχεία είναι κατασκευασμένα με υλικά για φως φθορισμού όπως λαμπτήρες, αυτή η ακτινοβολία συσσωρεύεται και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να προκαλέσει τη διαγραφή της μνήμης που υπάρχει.

Αυτός ο τύπος διαδικασίας διαγραφής συνδέεται πλήρως με την ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται, μπορεί να διαρκέσει έως και μήνες ή εβδομάδες, επομένως συνιστάται να καλύψετε το διαφανές παράθυρο χαλαζία, να εκτελέσετε αυτόματα όλο το σβήσιμο και τελικά να το προγραμματίσετε ξανά.

Τονίζοντας σε αυτή την περίπτωση, μια πιθανή πολύ σημαντική απώλεια δεδομένων. prΚαλούμενο από άτομα που δεν ήξεραν πώς να πραγματοποιήσουν τη σωστή διαδικασία, αυτό ήταν ένα πολύ σχετικό γεγονός στο οποίο εμφανίστηκαν στην αγορά μνήμες EPROM και το κοινό είχε πρόσβαση σε αυτές. Εκείνη την εποχή οι κατασκευαστές είχαν την τάση να τοποθετούν μια ετικέτα όπου έδειχναν το όνομα της μνήμης, με αυτήν κάλυπταν το παράθυρο χαλαζία και όλοι οι άνθρωποι συνήθιζαν νααφαιρέστε την ετικέτα επειδή αγνοήσατε αυτό το γεγονός.

Με τον καιρό, οι δημιουργοί αντιλήφθηκαν τα συνεχή προβλήματα που σχετίζονται με τη μνήμη Eprom, επομένως αποφάσισαν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. να αποφευχθεί καιl Διαγραφή των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτό. Οι κατασκευαστές τοποθέτησαν τις μνήμες σε προστατευμένη θέση, αποφεύγοντας τη μεγαλύτερη ανθρώπινη επαφή κυρίως από αυτούς με μικρή εμπειρία. Άλλοι απλώς αποφάσισαν να προσθέσουν προειδοποιήσεις που υποδεικνύουν τις πιθανές συνέπειες εάν οι ετικέτες αφαιρούνταν με μη αυτόματο τρόπο από τους χρήστες.

Διαφορά μεταξύ Eprom C και Non-C

Το Eprom αποτελείται από μια μνήμη που έχει μεγάλη σημασία μέσα σε έναν υπολογιστή, Γενικά, ταξινομούνται συνήθως σε δύο κύρια μοντέλα που ξεχωρίζουν μεταξύ όλων, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν το 27256 (NMOS) και το 27C256 (CMOS), τα σχετικά χαρακτηριστικά αυτών των συσκευών θα τονιστούν παρακάτω:

  1. Στην περίπτωση του μοντέλου CMOS, μία από τις ιδιότητές του είναι να καταναλώνει την απαραίτητη ισχύ για όταν το σήμα είναι μεταβλητό, αυτό το χαρακτηριστικό δεν φαίνεται στα περισσότερα από τα Eprom.
  2. Επιπλέον, τα μοντέλα που είναι τύπου NMOS χρησιμοποιούν τα NFET είναι ένα είδος ανθεκτικού στοιχείου, ενώ τα CMOS χρησιμοποιούν το N και PFET αποφεύγοντας τη σπατάλη ενέργειας.
  3. Αυτές οι συσκευές μπορούν να επηρεαστούν από την έκθεση στο υπεριώδες φως, με το CMOS να αποδεικνύεται ότι είναι λιγότερο επιρρεπές σε υπερθέρμανση από το NMOS.
  4. Το NMOS είναι υπεύθυνο για το ότι έχει τη μεγαλύτερη απόσταση για την εκτέλεση της διασύνδεσης αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ πιο αργό από το CMOS.
  5. Στην περίπτωση της μνήμης EPROM, τα μοντέλα CMOS έχουν καλύτερη χωρητικότητα σε σύγκριση με άλλα μοντέλα, αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι διαγράφονται ευκολότερα και ως εκ τούτου, καταστρέφονται εύκολα από την υπερβολική έκθεση.

Σχέση μεταξύ ROM και RAM

Η ROM είναι ένας τύπος μνήμης μόνο για ανάγνωση και η RAM είναι ένας τύπος μνήμης τυχαίας πρόσβασης, και οι δύο βρίσκονται στο βασικό τμήμα του συστήματος υπολογιστή. Στην πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιείται για συστήματα υπολογιστών και στην περίπτωση RAM μπορείαπό προςαποθήκευση πληροφοριών και προγραμμάτων. Και τα δύο είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη των υπολογιστών.

Εάν λείπουν κάποιες από αυτές τις μνήμες, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην εκκινήσει σωστά, σημειώνοντας ότι οι μνήμες ROM μέσα στο Eproms μπορεί να είναι πολύ μεταβλητές, ανάλογα με τον τύπο του κατασκευαστή που κατασκεύασε τη συσκευή. Υπεύθυνος για την αποθήκευση όλων των αντίστοιχων οδηγιών όπου αποστέλλονται μόνιμα τα δεδομένα.

Υπογραμμίζοντας ότι οι μνήμες RAM είναι υπεύθυνες για όλα τα δεδομένα ανάγνωσης που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή, επομένως, επιτρέπουν την ανάπτυξη λειτουργιών εγγραφής δεδομένων όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες. τυχαία και στιγμιαία. Και οι δύο μνήμες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση όλων των πληροφοριών εντός του συστήματος που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ενώ η άλλη επιτρέπει τη χρήση της αποθήκευσης σε μια επιθυμητή στιγμή.

Ελπίζουμε ότι αυτό το άρθρο ήταν χρήσιμο, σας αφήνουμε άλλα που σίγουρα θα σας ενδιαφέρουν

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα

Προγράμματα για την επιδιόρθωση των Windows 10

Μορφοποίηση USB Protected WriteΜπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει:
Αγοράστε τους ακόλουθους
Γράμματα για το Instagram για κοπή και επικόλληση

Creative Stop Tutorials για παιχνίδια
A How To Tutorials and Solutions