Aviso legal e condicións de uso

Aviso legal e condicións de uso

Documento revisado en 25 / 03 / 2018

Se chegaches aquí, é que che importa o cuarto posterior deste sitio web e os termos nos que elixen interactuar contigo e iso é unha boa noticia para min, como responsable deste sitio web.

O motivo deste texto é explicar detalladamente as funcionalidades deste sitio web e proporcionarlle toda a información relacionada co responsable e a finalidade dos contidos incluídos no mesmo.

Os seus datos e a súa privacidade son de suma importancia neste sitio web e por iso recoméndolle que lea tamén a Política de privacidade.

Identificador responsable

O primeiro que debes facer é saber quen é o responsable deste sitio web. En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, infórmalle:

• O nome da empresa é: Online SL
• A actividade social é: Web especializada en varias disciplinas de mercadotecnia en liña.

O propósito deste sitio web

• Ofrecer contido relacionado coa actividade de mercadotecnia en liña.
• Xestiona a lista de subscritores do blog e modera os comentarios.
• Xestionar os contidos e comentarios dos servizos ofrecidos.
• Xestionar a rede de afiliados asociados.
• Servizos de mercado propio e de terceiros.

Uso da web

No uso da web followers.online o Usuario comprométese a non realizar ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos de seguidores.online ou de terceiros ou que poida danar, inhabilitar ou sobrecargar os seguidores da web. en liña ou iso impediría, de calquera xeito, o uso normal da web.

followers.online adopta medidas de seguridade razoablemente adecuadas para detectar a existencia de virus. Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son completamente fiables e que, polo tanto, followers.online non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos. (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos e ficheiros electrónicos contidos nel.

En calquera caso, está prohibido que os USUARIOS (podendo eliminar o contido e os comentarios que considere oportunos) realicen condutas que impliquen:

• Almacenar, publicar e / ou transmitir datos, textos, imaxes, ficheiros, ligazóns, software ou outro contido obxectible segundo as disposicións legais aplicables, ou que segundo a estimación de seguidores.online por ser ilegal, violento, ameazador, abusivo, difamatorio, vulgar, obsceno, racista, xenófobo ou impugnable ou ilegal ou que poida causar danos de calquera tipo, especialmente pornográficos.

Obrigas do usuario

Como usuario, infórmaselle que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Online SL deste xeito, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen violar a lexislación. actual, boa fe e orde pública. Prohíbese o uso do sitio web con fins ilegais ou nocivos, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

• A súa reprodución, distribución ou modificación total ou parcial, a non ser que os seus lexítimos propietarios sexan autorizados;
• Calquera violación dos dereitos do prestador ou dos lexítimos propietarios;
• O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

Política de protección de datos e confidencialidade

Online SL garante a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos USUARIOS e o seu tratamento segundo a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, adoptando os niveis de seguridade de protección de datos persoais esixidos legalmente.

Online SL comprométese a utilizar os datos incluídos no ficheiro "Usuarios WEB E SUBSCRITORES", a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade da mesma, así como a cumprir coa súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar alteracións, perdas, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co disposto no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, Protección de datos persoais.

Este sitio web utiliza diferentes sistemas para captar información persoal especificada na Política de privacidade e onde se informan detalladamente dos usos e fins. Este sitio web sempre require o consentimento previo dos usuarios para tratar os seus datos persoais cos fins indicados.

O usuario ten o dereito de revocar o seu consentimento previo en calquera momento.

Exercicio de dereitos ARCO

O usuario poderá exercer, respecto dos datos recollidos, os dereitos recoñecidos na Lei orgánica 15/1999, de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición. Para exercer estes dereitos, o usuario deberá facer unha solicitude por escrito e asinada para que poida enviar, xunto cunha fotocopia do seu DNI ou documento de identificación equivalente, ao enderezo postal de Online SL ou por correo electrónico, xunto cunha fotocopia do DNI a: info (at) seguidores.en liña. Antes de 10 días responderase á solicitude para confirmar a execución do dereito que solicitou exercer.

Reclamacións

Online SL informa de que hai formularios de reclamacións dispoñibles para usuarios e clientes.

O usuario pode facer reclamacións solicitando a súa folla de reclamacións ou enviando un correo electrónico a info (at) followers.online indicando o seu nome e apelidos, o servizo ou produto adquirido e indicando os motivos da súa reclamación.

Tamén pode dirixir a súa reclamación por correo postal a: Online SL, empregando, se o desexa, o seguinte formulario de reclamación:

Atención: Online SL

Correo electrónico: información (en) seguidores.online

• Nome de usuario:
• Enderezo de usuario:
• Sinatura do usuario (só se se presenta en papel):
• Data:
• Motivo da reclamación:

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Por medio destas Condicións Xerais, non se conceden dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre os seguidores da web. En liña cuxa propiedade intelectual pertence a Online SL, a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición do público, a extracción está expresamente prohibida ao usuario. , reutilización, reenvío ou uso de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, dalgún deles, excepto nos casos en que estea legalmente permitido ou autorizado polo titular dos dereitos correspondentes.

O usuario coñece e acepta que todo o sitio web, que contén sen limitación texto, software, contido (incluíndo estrutura, selección, disposición e presentación dos mesmos) fotografías, material audiovisual e receitas, está protexido por marcas comerciais, dereitos de autor. e outros dereitos lexítimos rexistrados, de acordo cos tratados internacionais dos que España é parte e con outros dereitos e leis de propiedade de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual debido á introdución de determinados contidos na web, deberán notificar a Online SL esta circunstancia indicando:

Os datos persoais do interesado titular dos dereitos supostamente infrinxidos ou indican a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.

Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

Ligazóns externas

Online SL declina calquera responsabilidade respecto da información atopada fóra deste sitio web, xa que a función das ligazóns que aparecen é só informar ao usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema específico. Online SL queda exonerado de toda responsabilidade polo correcto funcionamento desas ligazóns, o resultado obtido a través destas ligazóns, a veracidade e legalidade do contido ou información á que se pode acceder, así como os danos que poida sufrir o Usuario. en virtude da información que se atopa no sitio web ligado.

Exclusión de garantías e responsabilidade

Online SL non concede ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos de calquera tipo que puidesen ser causados ​​por:

• A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento eficaz do sitio web ou dos seus servizos e contidos;
• A existencia de contidos no virus, programas maliciosos ou nocivos;
• Ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
• A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.

O fornecedor non se responsabiliza en ningún caso dos danos e prexuízos que poidan derivar do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

Lei aplicable e xurisdicción

En xeral, as relacións entre followers.online cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están suxeitas á lexislación e xurisdición españolas e aos xulgados de Granada.

contacto

No caso de que algún Usuario teña algunha dúbida sobre este aviso legal ou algún comentario na web followers.online pode contactar a información (en) seguidores.online

followers.online resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración da web followers.online como este aviso legal.Tamén che pode interesar:
Compra seguidores
Cartas para Instagram para cortar e pegar

Tutoriais de Creative Stop para xogos