כיצד מחושב היחס

כיצד מחושב היחס

כיצד לחשב את יחס החוב

יחס החוב (המכונה גם יחס החוב) הוא יחס המודד את גובה החוב של החברה ביחס להונה. יחס זה מחושב כך שמשקיעים ובעלי עניין אחרים ידעו את כושר הפירעון הפיננסי של החברה. להלן אנו מספקים הסבר מפורט כיצד לחשב יחס זה.

מחשבון יחס חוב

אלו הם השלבים לחישוב יחס החוב של החברה שלך:

 • חשב את סך הנכסים: לחישוב סך הנכסים, הוסף את סך הנכסים השוטפים (נכסים שוטפים) לנכסים שאינם שוטפים (רכוש קבוע).
 • חשב את סך ההתחייבויות: לחישוב סך ההתחייבויות, הוסף התחייבויות שוטפות (חובות לזמן קצר) עם התחייבויות לא שוטפות (חובות לטווח ארוך).
 • חשב את יחס החוב: כדי לחשב את יחס החוב, חלק את סך ההתחייבויות בסך הנכסים. התוצאה של חלוקה זו היא יחס החוב.

דוגמה ליחס חוב

להלן אנו מספקים לך דוגמה לחישוב יחס החוב באמצעות הסכומים הבאים:

 • נכסים שוטפים: 10,000 דולר
 • נכסים לא שוטפים: $20,000
 • התחייבויות שוטפות: 5,000 דולר
 • התחייבויות לא שוטפות: $15,000
זה עשוי לעניין אותך:  Cómo Poner Tu Cuenta De Twitter Privada

באמצעות הנוסחה הבאה, יחס החוב יהיה: (5,000 + 15,000) ÷ (10,000 + 20,000) = 2 ÷ 3 = 0.666

תוצאה זו אומרת שיחס החוב בדוגמה שלנו הוא 0.666 (66.6%). המשמעות היא ש-66.6% מכספי החברה מגיעים מחוב, בעוד 33.4% הנותרים מההון מגיעים ממשקיעים או מבעלי מניות.

מסקנה

כפי שניתן לראות, חישוב יחס החוב הוא דרך טובה למדידת כושר הפירעון הפיננסי של חברה. אם לחברה יש יחס חוב גבוה מאוד, היא צפויה להיות חשופה יותר לקשיים כלכליים, ולהיפך. לכן, חשוב שכל המשקיעים והמנהלים ידעו לחשב את יחס החוב ולהשתמש בתוצאות ככלי לקבלת החלטות.

כיצד לחשב את היחס

היחס הוא מדד שימושי להשוואת גודל חברה או ארגון ביחס לנכסים והתחייבויות. כלי זה יכול גם לעזור לנו לקבוע את כושר הפירעון שלו. ידיעת היחס תיתן לנו את המידע הדרוש לקבלת החלטות מושכלות. בהמשך נסביר כיצד מחושב היחס.

שלב 1: חשב את הנכס

הנכס מחושב על ידי הוספת כל הנכסים והערכים של החברה. זה כולל:

 • ערכי הספר: נכסים פיזיים, נכסים בלתי מוחשיים והשקעות.
 • הוצאות צפויות: ההוצאות הללו משולמות במזומן בתקווה לקבל הטבה עתידית.
 • חובות בשל: סכומי כסף שחייבים הלווים.

שלב 2: חשב את ההתחייבות

החישוב מחושב על ידי הוספת כל ההתחייבויות הכספיות של החברה. זה כולל:

 • חובות לטווח קצר: התחייבויות בעלות פירעון של פחות משנה.
 • חובות לטווח ארוך: התחייבויות בעלות מועד פירעון של יותר משנה.
 • הוצאות שאינן ניתנות לדרישה: סכומים שחייבים מהוצאות עבר.
זה עשוי לעניין אותך:  כיצד ליצור חשבון טוויטר פרטי

שלב 3: חשב את היחס

לאחר שחישבתם את הנכסים וההתחייבויות של החברה, היחס מחושב באמצעות הנוסחה הבאה:

יחס = נכסים / התחייבויות

לכן, אם הנכס הוא €1.000 וההתחייבות היא €800, אז היחס יהיה 1,25.

שלב 4: פרש את התוצאות

הפרשנות של תוצאות היחס תלויה במגזר שבו הוא מחושב. באופן כללי, יחס גבוה יותר פירושו שלחברה כושר פירעון גדול יותר ויכולת תשלום גדולה יותר. זו הסיבה שזה נחשב סימן טוב.

מצד שני, יחס נמוך גורם לכך שלחברה יש פחות כושר פירעון ויכולת תשלום נמוכה יותר. זה נחשב לדגל אדום.

לסיכום, חישוב יחס החוב של חברה הוא כלי שימושי שיעזור לנו לקבל החלטות מושכלות. ידיעת התוצאה של היחס עוזרת לנו להעריך את כושר הפירעון של החברה ולקבוע אם אנחנו בעמדה לבצע השקעה.

כיצד מחושב היחס

היחס הוא מדד פיננסי המשמש משקיעים, בנקים וארגונים פיננסיים למדידת הבריאות הפיננסית של חברה. ישנם סוגים שונים של יחסים, לכל אחד מטרה ייחודית. היחסים העיקריים כוללים, בין היתר, את הדברים הבאים:

יחסי רווחיות

 • תשואה על ההון העצמי (ROE): זה מודד את הרווח שהחברה מייצרת ביחס להון העצמי הכולל.
 • החזר על נכסים (ROA): זה מודד את הרווח שהחברה מייצרת ביחס לנכסיה.
 • החזר על השקעה (ROI): זה מודד את הרווח שהחברה מייצרת ביחס להשקעה של הבעלים.
זה עשוי לעניין אותך:  איך לקבל פיד יפה באינסטגרם

יחס נזילות

 • יחס נוכחי (גזע): זה מודד את יכולתה של חברה לשלם את התחייבויותיה לטווח קצר עם הנכסים השוטפים שלה.
 • יחס בדיקת חומצה (ATP): זה מודד את כמות המזומנים ונכסים נזילים אחרים שיש לחברה כדי לכסות את ההתחייבויות השוטפות שלה.
 • יחס הון חוזר (CTR): הוא מודד את כמות ההון החוזר הנדרש להפעלת פעילותו.

יכולת פירעון פיננסית

 • יחס החוב: זה מודד את גובה החובות של החברה ביחס להון העצמי שלה.
 • סיבה מורשת: זה מודד את מידת התלות של החברה במימון חוב חיצוני.
 • יחס החוב: זה מודד את מידת החבות בחברה.

חישוב יחסים פיננסיים הוא חלק מהותי בניהול הפיננסי של חברה. כדי לחשב נכון את היחס חשוב שתהיה הבנה ברורה של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. נתונים אלה נאספים ומשמשים לחישוב ולנתח יחסים כדי להעריך את הבריאות הפיננסית של חברה.

איך לעשות באינטרנט
דוגמאות מקוונות
גרעין אונליין
נהלים מקוונים