Hoe de verhouding wordt berekend

Hoe de verhouding wordt berekend

Hoe de schuldgraad te berekenen

De schuldratio (ook bekend als de schuldratio) is een ratio die het bedrag van de schuld van een bedrijf meet in verhouding tot zijn kapitaal. Deze ratio wordt berekend zodat investeerders en andere geïnteresseerden de financiële solvabiliteit van de onderneming kennen. Hieronder geven we een uitgebreide uitleg over hoe u deze ratio kunt berekenen.

Schuldgraadcalculator

Dit zijn de stappen om de schuldgraad van uw bedrijf te berekenen:

 • Bereken totale activa: Om de totale activa te berekenen, telt u de totale vlottende activa (vlottende activa) op bij de vaste activa (vaste activa).
 • Bereken de totale Passiva: Om de totale passiva te berekenen, telt u kortlopende passiva (kortlopende schulden) op bij langlopende passiva (langlopende schulden).
 • Bereken de schuldratio: Om de schuldgraad te berekenen, deelt u de totale passiva door de totale activa. Het resultaat van deze deling is de schuldgraad.

Voorbeeld schuldratio

Hieronder geven we u een voorbeeld van het berekenen van de Schuldgraad aan de hand van de volgende bedragen:

 • Vlottende activa: $ 10,000
 • Vaste activa: $ 20,000
 • Kortlopende verplichtingen: $ 5,000
 • Langlopende verplichtingen: $ 15,000
U bent wellicht geïnteresseerd:  Hoe u uw Twitter-account privé kunt maken

Met behulp van de volgende formule zou de schuldratio zijn: (5,000 + 15,000) ÷ (10,000 + 20,000) = 2 ÷ 3 = 0.666

Dit resultaat betekent dat de schuldgraad in ons voorbeeld 0.666 (66.6%) is. Dit betekent dat 66.6% van het vermogen van het bedrijf afkomstig is van schulden, terwijl de resterende 33.4% van het kapitaal afkomstig is van investeerders of aandeelhouders.

Conclusie

Zoals u kunt zien, is het berekenen van de schuldratio een goede manier om de financiële solvabiliteit van een bedrijf te meten. Als het bedrijf een zeer hoge schuldgraad heeft, is het waarschijnlijk meer blootgesteld aan financiële problemen, en vice versa. Daarom is het belangrijk dat alle investeerders en managers weten hoe ze de schuldratio moeten berekenen en de resultaten kunnen gebruiken als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen.

Hoe de verhouding te berekenen

De ratio is een handige maatstaf om de omvang van een bedrijf of organisatie te vergelijken met activa en passiva. Deze tool kan ons ook helpen de solvabiliteit ervan te bepalen. Het kennen van de verhouding geeft ons de informatie die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen. Vervolgens leggen we uit hoe de ratio wordt berekend.

Stap 1: Bereken het actief

Het activum wordt berekend door alle activa en waarden van het bedrijf bij elkaar op te tellen. Dit bevat:

 • Boek Waarden: fysieke activa, immateriële activa en investeringen.
 • Verwachte uitgaven: die uitgaven contant betaald in de hoop een toekomstig voordeel te verkrijgen.
 • Opeisbare schulden: geldbedragen die de leners verschuldigd zijn.

Stap 2: Bereken de aansprakelijkheid

De verplichting wordt berekend door alle financiële verplichtingen van de onderneming bij elkaar op te tellen. Dit bevat:

 • Schulden op korte termijn: verplichtingen met een looptijd korter dan een jaar.
 • Schulden op lange termijn: verplichtingen met een looptijd van meer dan een jaar.
 • Niet-opeisbare uitgaven: verschuldigde bedragen uit uitgaven uit het verleden.
U bent wellicht geïnteresseerd:  Hoe maak je een privé Twitter-account aan

Stap 3: Bereken de verhouding

Nadat u de activa en passiva van het bedrijf hebt berekend, wordt de ratio berekend met behulp van de volgende formule:

Ratio = Activa / Passiva

Dus als het actief € 1.000 is en de verplichting € 800, dan is de ratio 1,25.

Stap 4: Interpreteer de resultaten

De interpretatie van de resultaten van de ratio is afhankelijk van de sector waarin deze wordt berekend. Over het algemeen betekent een hogere ratio dat de onderneming een grotere solvabiliteit en een groter betalingsvermogen heeft. Daarom wordt het als een goed teken beschouwd.

Aan de andere kant betekent een lage ratio dat de onderneming minder solvabiliteit en minder draagkracht heeft. Dit wordt beschouwd als een rode vlag.

Kortom, het berekenen van de schuldratio van een bedrijf is een handig hulpmiddel om weloverwogen beslissingen te nemen. Als we het resultaat van de ratio kennen, kunnen we de solvabiliteit van het bedrijf evalueren en bepalen of we in staat zijn om een ​​investering te doen.

Hoe de verhouding wordt berekend

De ratio is een financiële maatstaf die door investeerders, banken en financiële organisaties wordt gebruikt om de financiële gezondheid van een bedrijf te meten. Er zijn verschillende soorten ratio's, elk met een uniek doel. De belangrijkste ratio's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

Winstgevendheidsratio's

 • Rendement op bruto eigen vermogen (ROE): Dit meet de door het bedrijf gegenereerde winst in verhouding tot het totale eigen vermogen.
 • Rendement op activa (ROA): Dit meet de winst die het bedrijf genereert in verhouding tot zijn activa.
 • Rendement op investering (ROI): Dit meet de winst die door het bedrijf wordt gegenereerd in verhouding tot de investering van de eigenaar.
U bent wellicht geïnteresseerd:  Hoe een mooie feed op Instagram te hebben

Liquiditeitsratio

 • Huidige verhouding (Rac): Dit meet het vermogen van een bedrijf om zijn kortetermijnverplichtingen met zijn vlottende activa te betalen.
 • Zure testverhouding (ATP): Dit meet het bedrag aan contanten en andere liquide middelen dat een bedrijf heeft om zijn kortlopende verplichtingen te dekken.
 • Werkkapitaalratio (CTR): het meet de hoeveelheid werkkapitaal die nodig is om zijn activiteiten uit te voeren.

Financiële solvabiliteit

 • Schuldgraad: Dit meet het bedrag van de schulden van een bedrijf in verhouding tot het eigen vermogen.
 • Erfgoed Reden: Dit meet de mate van afhankelijkheid van de onderneming van externe schuldfinanciering.
 • Schuldgraad: Dit meet de mate van schuldenlast in een bedrijf.

Het berekenen van financiële ratio's is een essentieel onderdeel van de financiële beheersing van een onderneming. Om de ratio correct te berekenen is het belangrijk om een ​​goed inzicht te hebben in activa, passiva, inkomsten en uitgaven. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt om ratio's te berekenen en te analyseren om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

Hoe online te doen
Online voorbeelden
Kern online
Onlineprocedures