Området web You Tube Det er kjent, det tar også sikte på å dele videoer. Det virtuelle innholdet som er inkludert i denne plattformen er klipp filmer, TV-serier, musikkvideoer, opplæringsprogrammer, samt amatørinnhold som You Tube Gaming og videoblogger.

You Tube er et nettsted som ofte besøkes av barn og unge, noe som betyr at det kan fungere som en tjeneste for læring. You Tube-portalen kan brukes som en ressurs for undervisning og læring, og integrerer den i de forskjellige metodene som brukes i klasserommene.

Ved å ha en kapasitet I pedagogikkens verden representerer You Tube en stor utfordring for lærere i dag. For å gjøre dette er det nødvendig å identifisere det verdifulle potensialet som nettstedene har web har som læringsressurs. I tillegg er det nødvendig å kjenne denne plattformen for utforming av metodiske strategier.

Dokumentarinnhold på You Tube fremmer akademisk debatt

I tillegg er det flere måter lærere kan bruke You Tube-plattformen i løpet av undervisningen. De portal Det vil bidra til å fremme unike og interessante diskusjoner, og skape viktige debatter blant studentene dine, basert på studentenes overordnede visjon om audiovisuelt innhold.

You Tube tilbyr lærere nyhetsvideoer og dokumentarer for å generere meninger som kan være nyttige for å markedsføre en debatt mellom studentene, som også kan brukes til å vurdere studentenes evne til å lære.

Lærere har tilgang til pedagogiske ressurser av høy kvalitet via You Tube

You Tube-plattformen gir gratis tilgang til undervisningsmateriell av høy kvalitet. Å bruke You Tube i klassen gjør det også lettere for lærere å få tilgang til akademisk materiale mer komfortabelt, i tillegg til å forbedre nivået på kunnskap tidligere har de fra internett.

Hjelpen You Tube tilbyr lærere er også viktig for å undervise i emner som kan være krevende for noen elever. De plattform er en ny undervisningsressurs på nett Det hjelper elevene med å styrke sin kunnskap og fungerer som en ressurs for arbeidet lærerne gjør.

You Tube dokumentarfilmer er nyttige i undervisningen

Noen dokumentariske kanaler som Channel 4, BBC og National Geographic er nyttige for lærere å se på og spille av korte videoer, noe som kan bidra til å sette emner i kontekst å bidra til god læring for studentene.

For å utnytte de pedagogiske fordelene som noen av YouTube-videoene gir, er det viktig at lærere og studenter har minst grunnleggende kunnskap om datavitenskap. Det anbefales til og med at alle studenter har samme kunnskapsnivå om databehandling for å lære bedre.

den videoer You Tube lar studentene fordype seg i kunnskapsverdenen, slik at deres audiovisuelle innhold kan være nyttig for studentene å forsterke noe av kunnskapen de har tilegnet seg i klassene sine.Du kan også gjerne:
Kjøp følgere
Brev for Instagram å klippe ut og lime inn