Rättsligt meddelande och användarvillkor

Rättsligt meddelande och användarvillkor

Dokument granskat den 25 / 03 / 2018

Om du har kommit hit är det att du bryr dig om baksidan på denna webbplats och villkoren i vilka jag väljer att interagera med dig och det är bra nyheter för mig, som ansvarar för denna webbplats.

Anledningen till den här texten är att i detalj förklara funktionerna på denna webbplats och ge dig all information relaterad till den ansvariga personen och syftet med innehållet som ingår i den.

Dina uppgifter och din integritet är av yttersta vikt på den här webbplatsen och det är därför jag rekommenderar att du också läser sekretesspolicyn.

Ansvarig identifierare

Det första du bör göra är att veta vem som är ansvarig för den här webbplatsen. I enlighet med lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar det dig:

• Företagsnamn är: Online SL
• Social aktivitet är: webbspecialiserad inom flera discipliner av onlinemarknadsföring.

Syftet med denna webbplats

• Tillhandahålla innehåll relaterat till aktiviteten inom onlinemarknadsföring.
• Hantera listan över prenumeranter på bloggen och måttliga kommentarer.
• Hantera innehållet och kommentarerna för de tjänster som erbjuds.
• Hantera nätverket med tillhörande filialer.
• Markera egna och tredje parts tjänster.

Användning av webben

Vid användning av webbtittarna.online åtar sig användaren att inte genomföra något beteende som kan skada bildens, intressena och rättigheterna för följare.online eller tredje parter eller som kan skada, inaktivera eller överbelasta webbläsarna. online eller så skulle på något sätt förhindra normal användning av webben.

followers.online antar rimligt lämpliga säkerhetsåtgärder för att upptäcka förekomsten av virus. Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att följare.online därför inte kan garantera frånvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i datorsystemen (programvara och hårdvara) för användaren eller i deras elektroniska dokument och filer som finns i den.

I vilket fall som helst är det förbjudet att ANVÄNDARNA (att kunna ta bort innehållet och kommentarerna som de anser lämpliga) uppför beteenden som innebär:

• Lagra, publicera och / eller överföra data, texter, bilder, filer, länkar, programvara eller annat stötande innehåll enligt gällande lagbestämmelser, eller det enligt uppskattning av följare.Online för att vara olagligt, våldsamt, hotande, missbruk, förtalande, vulgärt, obscen, rasistiskt, främlingsfientligt eller ostörligt eller på annat sätt olagligt eller som kan orsaka skador av något slag, särskilt pornografiskt.

Användarplikt

Som användare informeras du om att tillgång till den här webbplatsen inte på något sätt innebär början på en affärsrelation med Online SL på detta sätt, användaren samtycker till att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll utan att bryta mot lagstiftningen nuvarande, god tro och allmän ordning. Användningen av webbplatsen för olagliga eller skadliga ändamål, eller som på något sätt kan orsaka skada eller förhindra att webbplatsen fungerar normalt är förbjuden.

Beträffande innehållet på denna webbplats är det förbjudet:

• Deras reproduktion, distribution eller modifiering, helt eller delvis, såvida inte deras tillåtna ägare tillåts;
• Alla kränkningar av leverantörens eller de legitima ägarnas rättigheter;
• Dess användning för kommersiella eller reklamändamål.

Dataskydd och sekretesspolicy

Online SL garanterar konfidentialitet för de personuppgifter som tillhandahålls av ANVÄNDARE och deras behandling i enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, efter att ha antagit de lagligt krävda säkerhetsnivåerna för skydd av personuppgifter.

Online SL förbinder sig att använda informationen som ingår i filen "WEB-användare OCH PRENUMENTER", att respektera dess konfidentialitet och att använda dem i enlighet med dess syfte, samt att uppfylla dess skyldighet att spara dem och anpassa alla åtgärder för att undvika förändring, förlust, behandling eller obehörig tillgång, i enlighet med bestämmelserna i kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner reglerna för utveckling av organisk lag 15/1999 av den 13 december, Skydd av personuppgifter.

Denna webbplats använder olika system för att fånga personlig information som anges i sekretesspolicyn och där användningen och syftet rapporteras i detalj. Denna webbplats kräver alltid användarnas samtycke för att behandla sina personuppgifter för de angivna ändamålen.

Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt tidigare godkännande.

ARCO-rättighetsövning

Användaren kan utöva, med avseende på de insamlade uppgifterna, de rättigheter som erkänns i organisk lag 15/1999, för åtkomst, rättelse eller återkallande av data och motstånd. För att utöva dessa rättigheter måste användaren göra en skriftlig och undertecknad begäran om att de kan skicka, tillsammans med en fotokopia av sitt ID eller motsvarande identitetshandling, till postadressen till Online SL eller via e-post, bifoga en fotokopia av ID till: info (at) följare. online. Före tio dagar kommer begäran att besvaras för att bekräfta verkställandet av den rätt som du har begärt att utöva.

kraven

Online SL informerar om att det finns klagomålsformulär tillgängliga för användare och kunder.

Användaren kan göra anspråk genom att begära sitt anspråkblad eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info (at) followers.online som anger ditt namn och efternamn, tjänsten eller produkten som köpts och ange skälen till ditt fordran.

Du kan också rikta ditt anspråk per post till: Online SL, genom att använda, om du vill, följande anspråksformulär:

För uppmärksamhet från: Online SL

E-post: info (at) followers.online

• Användarnamn:
• Användaradress:
• Användarsignatur (endast om den presenteras på papper):
• Datum:
• Skäl till anspråk:

Immateriella och industriella äganderätt

Med hjälp av dessa allmänna villkor beviljas inga immateriella eller industriella äganderätt över webföljare. Online vars immateriella egendom tillhör Online SL, är reproduktion, transformation, distribution, offentlig kommunikation, tillgängliggörande för allmänheten, utvinning uttryckligen förbjudet för användaren , återanvändning, vidarebefordran eller användning av något slag, på något sätt eller förfarande, av någon av dem, utom i fall där det är lagligt tillåtet eller godkänt av innehavaren av motsvarande rättigheter.

Användaren vet och accepterar att hela webbplatsen, som utan begränsning innehåller text, programvara, innehåll (inklusive struktur, urval, arrangemang och presentation av samma) fotografier, audiovisuellt material och recept, är skyddat av varumärken, upphovsrätt och andra legitima rättigheter som är registrerade, i enlighet med internationella fördrag till vilka Spanien är part och andra Spaniens rättigheter och lagar.

I händelse av att en användare eller en tredje part anser att det har skett ett brott mot deras legitima immateriella rättigheter på grund av införandet av visst innehåll på webben, måste de meddela Online SL om denna omständighet som indikerar:

Personuppgifter från den berörda partens innehavare av de rättigheter som påstås ha åsidosatts, eller anger den representation som han agerar med i händelse av att kravet presenteras av en tredje part än den berörda parten.

Ange innehåll som skyddas av immateriella rättigheter och deras placering på webben, ackrediteringen av de angivna immateriella rättigheterna och en uttrycklig förklaring där den berörda parten är ansvarig för sanningen av informationen i meddelandet.

Externa länkar

Online SL avvisar allt ansvar avseende informationen som finns utanför denna webbplats, eftersom funktionen för länkarna som visas endast är att informera användaren om förekomsten av andra informationskällor om ett specifikt ämne. Online SL befrias från allt ansvar för att dessa länkar fungerar korrekt, resultatet som erhållits genom nämnda länkar, riktigheten och lagligheten av innehållet eller informationen som kan nås, samt de skador som användaren kan drabbas av på grund av den information som finns på den länkade webbplatsen.

Uteslutning av garantier och ansvar

Online SL ger ingen garanti och är inte heller ansvarig för skador av något slag som kan orsakas av:

• Bristen på tillgänglighet, underhåll och effektiv drift av webbplatsen eller dess tjänster och innehåll;
• Förekomsten av virus, skadliga eller skadliga program i innehållet;
• Olaglig, försumlig, bedräglig eller i strid med detta juridiska meddelande;
• Bristen på laglighet, kvalitet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet av de tjänster som tillhandahålls av tredje part och som görs tillgängliga för användare på webbplatsen.

Leverantören ansvarar inte under några omständigheter för skador som kan uppstå till följd av olaglig eller felaktig användning av denna webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Generellt sett är förhållandena mellan anhängare. Online med användarna av dess telematiska tjänster, som finns på denna webbplats, underkastade spansk lagstiftning och jurisdiktion och till domstolarna i Granada.

Kontakt

I händelse av att någon användare har några frågor om detta juridiska meddelande eller kommentarer på nätet followers.online kan du kontakta information (at) followers.online

followers.online förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera presentationen och konfigurationen av web followers.online som detta juridiska meddelande.Du kan också gilla:
Köp följare
Bokstäver för Instagram att klippa och klistra in
Kreativt stopp
IK4
Upptäck online
Online-följare
bearbeta det enkelt
mini manual
a hur man gör
ForumPc
Typ Relax
LavaMagazine
oberäkneliga
trick bibliotek
ZoneHeroes