Gmail là một trong những nền tảng phổ biến nhất, dễ cài đặt và sử dụng. Trong Gmail, tất cả những điều tốt nhất để đăng ký tài khoản mới của bạn là miễn phí.

Tạo tài khoản Gmail Nó có lợi và có lợi cho việc sử dụng của bạn, vì nó cho phép bạn trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp của chính mình, đồng minh tốt nhất của bạn, gửi và nhận email đến những người nhận mà bạn muốn, liên lạc trên khắp thế giới thông qua trò chuyện, cuộc gọi video lên đến 100 người với ảnh chụp nhanh phụ đề và màn hình chia sẻ, sắp xếp tất cả thông tin bạn muốn trong hộp thư đến của bạn và những người khác.

Gmail là một nền tảng đơn giản  và dễ dàng định cấu hình trên mọi thiết bị vì nó có sẵn trên tất cả các thiết bị và máy tính iOS, Android.

Để tạo tài khoản Gmail bạn cần có một tài khoản Google mới và chỉ một tài khoản Gmail cho mỗi tài khoản Google.

Cách tạo Tài khoản Google Mới và tài khoản Gmail mới của bạn?

 1. Truy cập tại google.com
 2. Bắt đầu lúc Màn hình tìm kiếm của Google.
 3. Ấn nút đăng nhập."
 4. Nhấp vào liên kết "Tạo tài khoản Google của bạn."
 5. Nơi tên bạnTên tài khoản.
 6. Nó bắt đầu với cửa sổ "Tạo tài khoản Google của bạn"
 7. Trong trường "Tên" nhập tên người dùng cho tài khoản Gmail mới của bạn.
 8. Khi gõ tên của bạn Bạn có thể sử dụng các chữ cái, số và dấu chấm không viết hoa.
 9. Nhập mật khẩu và bạn phải chọn một cái để tạo
 10. Nó bắt đầu với cửa sổ "Tạo tài khoản Google của bạn"
 11. Viết và xác nhận Mật khẩu.
 12. nhập mật khẩu cho tài khoản Gmail mới của bạn. (Nó phải dài ít nhất 8 ký tự.)
 13. Bạn đã có mật khẩu, viết lại và xác nhận lại. (Cả hai đều phải chính xác).
 14. Đặt của bạn ngày sinh.
 15. Nó bắt đầu với cửa sổ "Tạo tài khoản Google của bạn"
 16. Nơi giới tính của bạn.
 17. Nó bắt đầu với cửa sổ "Tạo tài khoản Google của bạn"
 18. Nhập thông tin vị trí và phục hồi.
 19. Nó bắt đầu với cửa sổ "Tạo tài khoản Google của bạn"
 20. Nhập Số điện thoại di động của bạn.
 21. Nhập của bạn Địa chỉ email.
 22. chọn vị trí của bạn từ menu trong trường Vị trí.
 23. Chấp nhận các Điều khoản của Google.
 24. Bạn đã có một tài khoản mới "Google" và tài khoản "Gmail" mới.

Cách mở tài khoản Gmail của bạn sau khi nó được tạo.

 1. Đi đến màn hình Google chính.
 2. Bấm bấm trong liên kết Gmail.
 3. Mở phiên của bạn từ Gmail.
 4. Viết email và mật khẩu của bạn.
 5. Trong hộp thư đến, bạn sẽ thấy một tin nhắn từ "Chào mừng bạn đến với Google."
 6. Bạn sẽ thấy một số biểu tượng cách bạn có thể thêm ảnh hồ sơ, chủ đề, nhập địa chỉ liên hệ và những thứ khác.
 7. Sau khi bạn đã thực hiện xong các tác vụ của mình trong Gmail, hãy nhấp vào nút "Đóng phiên."
 8. Đăng xuất khỏi tài khoản của bạn từ Gmail.

Bạn đã học cách tạo tài khoản Gmail của mình, bây giờ bạn có thể quản lý và sử dụng các công cụ mà nền tảng này cung cấp cho bạn.Bạn cũng có thể quan tâm đến:
Người theo dõi mua
Chữ để Instagram cắt và dán