Cách tính tỷ lệ

Cách tính tỷ lệ

Cách tính hệ số nợ

Tỷ lệ nợ (còn được gọi là tỷ lệ nợ) là tỷ lệ đo lường số nợ của một công ty so với vốn của nó. Tỷ lệ này được tính toán để các nhà đầu tư và các bên quan tâm khác biết khả năng thanh toán tài chính của công ty. Dưới đây chúng tôi cung cấp giải thích chi tiết về cách tính tỷ lệ này.

Công cụ tính tỷ lệ nợ

Đây là các bước để tính tỷ lệ nợ của công ty bạn:

 • Tính tổng tài sản: Để tính tổng tài sản, hãy cộng tổng tài sản lưu động (tài sản lưu động) với tài sản lưu động (tài sản cố định).
 • Tính tổng nợ phải trả: Để tính tổng nợ phải trả, hãy cộng nợ ngắn hạn (nợ ngắn hạn) với nợ dài hạn (nợ dài hạn).
 • Tính tỷ lệ nợ: Để tính tỷ lệ nợ, hãy chia tổng nợ phải trả cho tổng tài sản. Kết quả của phép chia này là tỷ lệ nợ.

Ví dụ về tỷ lệ nợ

Dưới đây chúng tôi cung cấp cho bạn một ví dụ về cách tính Tỷ lệ Nợ bằng cách sử dụng các số tiền sau:

 • Tài sản hiện tại: $10,000
 • Tài sản dài hạn: 20,000 USD
 • Nợ ngắn hạn: $5,000
 • Nợ dài hạn: $15,000
Nó có thể bạn quan tâm:  Cách đặt tài khoản Twitter của bạn ở chế độ riêng tư

Sử dụng công thức sau, tỷ lệ nợ sẽ là: (5,000 + 15,000) ÷ (10,000 + 20,000) = 2 ÷ 3 = 0.666

Kết quả này có nghĩa là tỷ lệ nợ trong ví dụ của chúng tôi là 0.666 (66.6%). Điều này có nghĩa là 66.6% vốn của công ty đến từ nợ, trong khi 33.4% vốn còn lại đến từ các nhà đầu tư hoặc cổ đông.

Kết luận

Như bạn có thể thấy, tính toán tỷ lệ nợ là một cách tốt để đo lường khả năng thanh toán tài chính của một công ty. Nếu công ty có tỷ lệ nợ quá cao, nó có nhiều khả năng gặp khó khăn về tài chính và ngược lại. Do đó, điều quan trọng là tất cả các nhà đầu tư và nhà quản lý phải biết cách tính toán tỷ lệ nợ và sử dụng kết quả như một công cụ cho việc ra quyết định của họ.

Cách tính tỷ lệ

Tỷ lệ này là thước đo hữu ích để so sánh quy mô của một công ty hoặc tổ chức đối với tài sản và nợ phải trả. Công cụ này cũng có thể giúp chúng tôi xác định khả năng thanh toán của nó. Biết tỷ lệ sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích cách tính tỷ lệ.

Bước 1: Tính toán tài sản

Tài sản được tính bằng cách cộng tất cả các tài sản và giá trị của công ty. Điêu nay bao gôm:

 • Giá trị sổ sách: tài sản vật chất, tài sản vô hình và các khoản đầu tư.
 • Chi tiêu dự kiến: những chi phí đó được thanh toán bằng tiền mặt với hy vọng thu được lợi ích trong tương lai.
 • Các khoản nợ đến hạn: số tiền người đi vay nợ.

Bước 2: Tính trách nhiệm

Trách nhiệm pháp lý được tính bằng cách cộng tất cả các nghĩa vụ tài chính của công ty. Điêu nay bao gôm:

 • Nợ ngắn hạn: nghĩa vụ có thời hạn dưới một năm.
 • Nợ dài hạn: nghĩa vụ có thời hạn trên một năm.
 • Chi phí ngoài nhu cầu: số tiền nợ từ các chi phí trong quá khứ.
Nó có thể bạn quan tâm:  Cách tạo tài khoản Twitter riêng tư

Bước 3: Tính tỷ lệ

Khi bạn đã tính toán tài sản và nợ phải trả của công ty, tỷ lệ này được tính theo công thức sau:

Tỷ lệ = Tài sản / Nợ phải trả

Do đó, nếu tài sản là €1.000 và nợ phải trả là €800, thì tỷ lệ này sẽ là 1,25.

Bước 4: Diễn giải kết quả

Việc giải thích các kết quả của tỷ lệ phụ thuộc vào lĩnh vực mà nó đang được tính toán. Nói chung, một tỷ lệ cao hơn có nghĩa là công ty có khả năng thanh toán lớn hơn và khả năng thanh toán lớn hơn. Đây là lý do tại sao nó được coi là một dấu hiệu tốt.

Mặt khác, một tỷ lệ thấp có nghĩa là công ty có khả năng thanh toán thấp hơn và khả năng thanh toán thấp hơn. Đây được coi là một lá cờ đỏ.

Tóm lại, việc tính toán tỷ lệ nợ của công ty là một công cụ hữu ích giúp chúng ta đưa ra các quyết định sáng suốt. Biết kết quả của tỷ lệ giúp chúng tôi đánh giá khả năng thanh toán của công ty và xác định xem chúng tôi có thể đầu tư hay không.

Cách tính tỷ lệ

Tỷ lệ này là thước đo tài chính được các nhà đầu tư, ngân hàng và tổ chức tài chính sử dụng để đo lường sức khỏe tài chính của một công ty. Có nhiều loại tỷ lệ khác nhau, mỗi loại có một mục tiêu duy nhất. Các tỷ lệ chính bao gồm, nhưng không giới hạn ở các tỷ lệ sau:

Tỷ suất lợi nhuận

 • Lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu (ROE): Chỉ số này đo lường lợi nhuận do công ty tạo ra so với tổng vốn chủ sở hữu.
 • Lợi nhuận trên tài sản (ROA): Điều này đo lường lợi nhuận được tạo ra bởi công ty liên quan đến tài sản của nó.
 • Lợi tức đầu tư (ROI): Chỉ số này đo lường lợi nhuận do công ty tạo ra liên quan đến khoản đầu tư của chủ sở hữu.
Nó có thể bạn quan tâm:  Cách để có một nguồn cấp dữ liệu đẹp trên Instagram

Tỷ lệ thanh khoản

 • Tỷ lệ hiện tại (Rac): Chỉ số này đo lường khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty bằng tài sản lưu động của công ty.
 • Tỷ lệ kiểm tra axit (ATP): Chỉ số này đo lường lượng tiền mặt và các tài sản lưu động khác mà một công ty phải trang trải các khoản nợ ngắn hạn của mình.
 • Tỷ lệ vốn lưu động (CTR): nó đo lường lượng vốn lưu động cần thiết để vận hành các hoạt động của nó.

khả năng thanh toán tài chính

 • Tỷ lệ nợ: Chỉ số này đo lường số nợ của công ty so với vốn chủ sở hữu.
 • Di sản Lý do: Điều này đo lường mức độ phụ thuộc của công ty vào nguồn tài trợ nợ bên ngoài.
 • Tỷ lệ nợ: Điều này đo lường mức độ mắc nợ trong một công ty.

Tính toán các tỷ số tài chính là một phần thiết yếu trong quản lý tài chính của một công ty. Để tính toán tỷ lệ một cách chính xác, điều quan trọng là phải hiểu rõ về tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí. Dữ liệu này được thu thập và sử dụng để tính toán và phân tích các tỷ lệ nhằm đánh giá tình hình tài chính của một công ty.

Làm thế nào để làm trực tuyến
Ví dụ trực tuyến
hạt nhân trực tuyến
thủ tục trực tuyến